Segbroek College

de Lerende Omgeving

Wat voor soort onderwijs heeft een leerling nodig om zich uitgedaagd te voelen, om zijn grenzen te verleggen en op niveau te presteren?

Wij vinden het belangrijk in gesprek te gaan met leerlingen, ouders, docenten en mensen uit de universitaire wereld om die vraag te beantwoorden.

lerende-omgeving.jpg 

Om dit gesprek op gang te brengen hebben wij op 29 oktober 2014  een klankbordavond georganiseerd.
Aan de hand van zeven stellingen zijn ouders, leerlingen, docenten en mensen uit het WO met elkaar in gesprek gegaan over de verwachtingen van het onderwijsaanbod en hoe dat eruit zou moeten/kunnen zien op (o.a) het Segbroek College.

 

Samen met 4v2, de klas waar veel van de betrokken leerlingen uit komen, en de hulp van 2 coaches van leerKRACHT, een methodiek die inmiddels op ruim 200 scholen in Nederland draait om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen ( http://www.stichting-leerkracht.nl/)  zijn wij de afgelopen acht weken bezig geweest om de belangrijkste opbrengsten uit de klankbordavond concreet te maken en waar mogelijk in te voeren.

De kinderen hebben hard gewerkt aan vijf zelfgekozen thema’s: efficiënte lessen, het Amerikaanse model, inloopuren, buitenlessen en eigen rooster indelen.

Op dinsdag 10 maart hebben de leerlingen hun bevindingen gedeeld met docenten van verschillende secties en het team de Lerende Omgeving. Uit deze dialoog zijn mooie vervolgacties geformuleerd. De opkomst en het enthousiasme overtrof alle verwachtingen. De leerlingen hebben met verve hun presentaties aangeboden en zijn in gesprek gegaan met docenten over hun ideeën en wensen. Een inspirerend lesuur waarin een belangrijk stap voorwaarts is gezet in het verder afstemmen van het onderwijs op de behoeften van leerlingen. Met leerling en leraar is een aantal acties geïnventariseerd dat de komende tijd wordt uitgewerkt.

Het doel van deze activiteiten is en blijft het onderwijs te creëren dat een leerling nodig heeft om zich uitgedaagd te voelen, om zijn grenzen te verleggen en op niveau te presteren. Dat zal niet in één keer gaan, zo'n proces heeft tijd nodig, maar wij hopen hiermee een stap in de goede richting te hebben gezet.

lerende-omgeving-2.jpg 


Zoeken

Segbroek

Klaverstraat 7
2565 BT Den Haag
tel. 070-363 49 40

Goudsbloemlaan 131
2565 CR Den Haag
tel. 070-363 34 39

E: info@segbroek.nl

facebook.png twitter.png instagram.png

Privacy Policy