Segbroek College

HET SEGBROEK FELICITEERT…………………

Donderdag 20 april vond in de Pieterskerk te Leiden de feestelijke slotbijeenkomst plaats van PRE-Univiversity Classes. Tien leerlingen uit 5VWO hebben een programma gevolgd aan de universiteit Leiden waarbij ze kennis hebben gemaakt met wetenschap en wetenschappelijk onderzoek.

pre_1.jpg

Voor Jesse Labe was het een kennismaking met Life, Science &Tecnology.

Floor Joziasse heeft zich verdiept in Molecular Science& Technology. Joost Verbaan en Peter Spoelstra bouwden een Piëzomotor bij Natuurkunde. Georgie Tupan deed onderzoek naar emoties bij de studie psychologie en Andjeli Harpal verdiepte zich in de  rechtsgeleerdheid.

pre4.jpg 

Iggy Nieuwenhuizen en Tess van den Berg hebben zich o.a. bekwaamd in debatteren in het programma Recht, retorica en democratie. Inge Pronk en Sophie Alkema weten nu veel meer de herkomst van het Nederlands door het volgen van de class taalwetenschap.
pre2.jpg
 
pre6.jpg 

pre5.jpg 

Tijdens de slotbijeenkomst sprak prof.dr. Edwin Bakker over Nederlandse jihadisten. Daarna gaven de deelnemers aan de classes Psychologie, Natuurkunde en Taalwetenschap een presentatie. 
pre3.jpg 

Vervolgens verzorgden alle deelnemers  bij de stand van hun class een presentatie, verspreid over de Pieterskerk. Een levendige gebeurtenis, die afgesloten werd met de uitreiking van de certificaten. 


Zoeken

Segbroek

Klaverstraat 7
2565 BT Den Haag
tel. 070-363 49 40
fax 070-363 48 94
info@segbroek.nl

Goudsbloemlaan 131
2565 CR Den Haag
tel. 070-363 34 39

facebook.png twitter.png