Segbroek College

Ontmoeting minister Slob

                                Ministerie_1.jpg
Ons onderwijssysteem en de toetsing ervan is in de laatste decennia niet tot nauwelijks veranderd. Dit terwijl onze huidige maatschappij zich steeds blijft ontwikkelen. Sociale, culturele en technologische ontwikkelingen zijn aan de orde van de dag, maar grote veranderingen binnen het onderwijssysteem komen maar niet van de grond. Hoe kan dit en in hoeverre past ons huidige onderwijssysteem en de toetsing ervan nog in de 21e eeuw? 

Deze vraag leidde tot de keuze van ons profielwerkstuk. In ons onderzoek hebben wij geprobeerd om de opvattingen van de verschillende groepen die dagelijks met het onderwijs in aanraking komen in kaart te brengen. Wij hebben dan ook telkens vanuit verschillende perspectieven onderzoek verricht, namelijk vanuit: het leerling-perspectief, leerkracht-perspectief en het politiekperspectief. Op woensdag 30 mei mochten wij ons PWS aanbieden aan de nieuwe minister voor Onderwijs. De minister bleek enthousiast en stond erg open voor onze opvattingen en bevindingen. 
 
‘Er is een tweestrijd’ 
Een belangrijk aspect binnen ons PWS waren de Centrale Eindexamens. Wij legden onze bevindingen aan de minister voor, samen met onze eigen ervaringen. Wij gaven aan dat uit ons onderzoek bleek dat zowel leerkrachten als een aanzienlijk deel van de leerlingen het liefst een hervorming van de eindexamens ziet of zelfs een afschaffing ervan. Wij gaven aan dat de Centrale eindexamens een momentopname van ongeveer twee weken zijn die de behaalde resultaten van de gehele schoolcarrière van een leerling teniet kunnen doen. De minister had zich duidelijk goed ingelezen. Hij was erg begripvol en gaf aan zich helemaal te vinden in dit gegeven. 
 
De waarde van het diploma
De minister stelde dat veranderingen zorgvuldig moeten worden gebracht. Het gevaar bestaat dat de waarde van het diploma wordt afgezwakt. Het gevolg hiervan zou zijn dat universiteiten of andere vervolgopleidingen mogelijke kandidaten op een andere manier gaan selecteren. Of dat het ene VWO-diploma minder of meer kansen biedt dan een ander VWO-diploma. Volgens de minister zorgen de centrale eindexamens ervoor dat een VWO-, HAVO- of MAVO-diploma algemeen geaccepteerd wordt en dus universeel is. ‘Eigenlijk is er hier sprake van een tweestrijd', aldus de minister. Wel wist de minister ons te vertellen dat er op dit moment al wordt gewerkt aan een compleet nieuw curriculum. Hierin wordt het onderwijsprogramma compleet op de schop genomen omdat het onderwijs niet meer aansluit op onze steeds veranderende samenleving. Wij waren hier erg enthousiast over. Dit nieuwe curriculum zou in 2023 af moeten zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.curriculum.nu
 
De laatste paar minuten hebben we gesproken over wat onze plannen voor de toekomst zijn en vertelde de minister wat over zichzelf. De minister vertelde over zijn eigen schooltijd en wilde graag weten wat wij als vervolgopleiding zouden gaan doen. Of er echt verandering aan de hand van ons PWS tot stand zal komen moet nog blijken. We hopen dat het onderwijs in de toekomst minder prestatiegericht wordt en er meer aandacht komt voor formatieve toetsing ten opzichte van summatieve toetsing. Wel weten we dat dit een super leuke ervaring was.
 
Luca Massaro & Lisa Ringnalda 6V 

Zoeken

Segbroek

Klaverstraat 7
2565 BT Den Haag
tel. 070-363 49 40

Goudsbloemlaan 131
2565 CR Den Haag
tel. 070-363 34 39

E: info@segbroek.nl

facebook.png twitter.png instagram.png

Privacy Policy