Segbroek College

HET SEGBROEK FELICITEERT…………………

Donderdag 25 april vond in de Pieterskerk te Leiden de feestelijke slotbijeenkomst plaats van PRE-University Classes. Zeven leerlingen uit 5VWO hebben een programma gevolgd aan de universiteit Leiden waarbij ze kennis hebben gemaakt met wetenschap en wetenschappelijk onderzoek.  

Tijdens de slotbijeenkomst gaf professor Ewine van Dishoeck, hoogleraar moleculaire astrofysica en winnares van de prestigieuze Kavli-prijs, een lezing over sterrenkunde. 

Daarna gaven de deelnemers aan de classes Filosofie, American Political History en Wiskunde een presentatie. 

Vervolgens verzorgden alle deelnemers bij de stand van hun class een presentatie, verspreid over de Pieterskerk. Een levendige gebeurtenis, die afgesloten werd met de uitreiking van de certificaten.  

 Ans.jpg 

Vinay Ori legt hier uit hoe mensen een aanraking op afstand kunnen voelen door middel van technologie).

Hanneke Kuijken en Eline Hoogeveen hebben het programma Design: Plastic Fantastic gevolgd, waarbij ze zochten naar bijdragen aan duurzame oplossingen voor afvalproblemen.Zo ontwierp Eline een fles, die door gebruik van verschillende kleuren die de verschillende soorten plastic aangeven, beter recyclebaar is

Luca Hutten en Ian ten Katen hebben zich bezig gehouden met Pop Music. Ze hebben gekeken hoe pop music ingezet kan worden als instrument voor rebellie en deden verslag van hun onderzoek door middel van een podcast.

Fleur de Ruijter heeft onderzoek gedaan naar de wisselwerking tussen recht en nieuwe technologie bij het programma Rechtsgeleerdheid.

Ronan Corbel volgde de class Political American History, waarbij hij op zoek ging naar verschillen en overeenkomsten tussen Amerika en Europa aan de hand van diverse thema’s, zoals migratie en rechtspraak.

Menselijke aanraking, technologie en onderzoek was het programma waar Vinay Ori aan deelnam. Deze class was vooral bedoeld als inleiding tot wetenschappelijk onderzoek aan de hand van menselijke aanraking en nieuwe technologie. 


Zoeken

Segbroek

Klaverstraat 7
2565 BT Den Haag
tel. 070-363 49 40

Goudsbloemlaan 131
2565 CR Den Haag
tel. 070-363 34 39

E: info@segbroek.nl

facebook.png twitter.png instagram.png

Privacy Policy