Segbroek College

Denk en beslis mee over de school van uw kind!

Oudergeleding medezeggenschapsraad zoekt versterking

 

Wilt u meedenken, meepraten en meebeslissen over het onderwijs op de school van uw kind? Dan is de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (OMR) iets voor u.

 

De OMR maakt deel uit van de MR en bespreekt uiteenlopende schoolzaken met directie, docenten en leerlingen en is op die manier nauw betrokken bij de school. Het gaat dan om onderwijskundige zaken, maar ook om bijvoorbeeld de ouderbijdrage, de gezonde school, veiligheid en buitenschoolse activiteiten.

 

De OMR bestaat uit 5 ouders/verzorgers en vergadert circa 8 keer per schooljaar, wisselend aan het eind van de middag (16.15 uur) of begin van de avond (19.00 uur).

 

De zittingstermijn van de vorige OMR is afgelopen en daarom zoeken we ouders/verzorgers die plaats willen nemen in de nieuwe OMR.

 

Meer informatie over de werkzaamheden van de MR vindt u op de website van de school: https://www.segbroek.nl/ouders/mr/. U kunt zich t/m 25 september aanmelden als kandidaat voor de OMR. Mocht u geïnteresseerd zijn, neemt u dan contact op met Martijn Bredschneijder (voorzitter van de MR): bre@segbroek.nl 


Zoeken

Segbroek

Klaverstraat 7
2565 BT Den Haag
tel. 070-363 49 40

Goudsbloemlaan 131
2565 CR Den Haag
tel. 070-363 34 39

E: info@segbroek.nl

facebook.png twitter.png instagram.png

Privacy Policy