Segbroek College

Begeleiding

Elke leerling wil zich gekend voelen en gezien worden, in zijn talenten maar zeker op momenten dat het tegen zit. Een goede leerlingbegeleiding en –zorg bevordert de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en heeft een positieve invloed op de leerprestaties.
Het Segbroek College voelt zich verantwoordelijk voor een deskundige begeleiding binnen de grenzen van het mogelijke in de school zelf en voor een goede samenwerking met instanties buiten de school.

De leerling wordt op het Segbroek College intensief begeleid. Met name op het gebied van studievaardigheden leren de leerlingen die zaken die nodig zijn om in de loop van hun opleiding zelfstandig lerende mensen te worden. Hard nodig in de Tweede fase en MBO, HBO en WO.
Er is veel aandacht voor 'omgaan met elkaar', voor het aanleren van sociale vaardigheden. Met als uitgangspunt dat je beter presteert als je lekker in je vel zit in een leuke klas.

Enkele voorbeelden van leerlingbegeleiding:

 1. Aansluiting. Veel zorg voor een goede aansluiting van basisonderwijs op onze brugklas. Goed overleg met het basisonderwijs en goede opvang van leerlingen
 2. Omgaan met elkaar. Veel aandacht in de brugklas voor sociale vaardigheden en omgangsvormen.
 3. Het ASU. Het algemeen studie-uur wordt door de mentor (klassenleraar) gegeven in de onderbouw klassen. Leerlingen leren studietechnieken als bv: de Tas-Uit-Tas-In-methode
 4. Huiswerkbegeleiding. Vanaf de start van schooljaar 2010-2011 wordt op het Segbroek College de naschoolse huiswerkondersteuning verzorgd door instituut Haags Studiepunt. De huiswerkondersteuning wordt aan leerlingen uit de onderbouw in twee varianten aangeboden: de ‘huiswerkklas’ en de intensievere ‘huiswerkbegeleiding’. Voor verdere informatie en vragen kunt u zich richten tot Jelmer Bouma, locatieleider Segbroek College, via 070-3456915 of lees verder op de pagina Huiswerkbegeleiding.
 5. Studielessen. In het eerste jaar kunnen leerlingen speciale hulplessen of cursussen volgen in een aantal vakken t.w. Nederlands, Engels, Frans en wiskunde. Er is regelmatig overleg tussen de studielesdocent en de mentor over de vorderingen van de leerling.
 6. Remedial teaching. Leerlingen die moeite hebben met zaken als:
 • Ruimtelijk inzicht
 • Nauwkeurig lezen en schrijven
 • Begrijpend lezen
 • Spelling

kunnen daarvoor doelgerichte hulplessen krijgen via Buro Leerlingenhulp. Om dergelijke problemen op te sporen, krijgen alle brugklasleerlingen aan het begin van de cursus een daarop gerichte test. De hulplessen worden via een brief aangeboden. Er zijn kosten aan verbonden: € 90.

 1. Dyslexie. Goede diagnostiek. Goede begeleiding van dyslectische leerlingen.
 2. Faalangstbegeleiding. Een beetje faalangst (zenuwen voor een toets) is prima. Het houdt je alert en je zult er waarschijnlijk zelfs beter door presteren. Wordt de faalangst je de baas, dan kun je "dichtklappen". Je weet ineens niets meer en je studieresultaten kelderen. Het Segbroek helpt in dit soort gevallen met de cursus Bewust Omgaan met Faalangst (BOF) je zenuwen de baas te worden.
 3. Het ZAT (ZorgAdviesTeam). Leerlingen die begeleiding nodig hebben op een gebied dat niet valt onder één van de bovenstaande kunnen van deze commissie hulp verwachten. Men moet dan vooral denken aan Psychische en Sociale problemen. Behalve mensen van de school hebben ook o.a. de schoolarts en een contactpersoon van Bureau Jeugdzorg zitting in deze commissie.   

Naast dit alles staat het Segbroek op het standpunt dat ook de ouders een belangrijke rol spelen in de begeleiding. Het contact met de ouders wordt dan ook zeer op prijs gesteld. Om de ouders goed op de hoogte te houden van de vorderingen van de leerling, krijgen ze behalve de drie reguliere rapporten ook nog tussentijds drie zgn. cijferoverzichten met daarop alle behaalde resultaten van de leerling. Ouders ontvangen elke maand een nieuwsbrief met algemene informatie en informatie over de afdelingen. Elk jaar begint met een kennismakingsavond, er zijn minimaal twee ouderavonden en in de onderbouw is er tussentijds ook gelegenheid om tussenrapporten en prognoses te bespreken met de mentor.

Voor vragen over de begeleiding: mevr. N.B. Antonisen