Segbroek College

Contactadressen

Contactadressen Leerlingbegeleiding / ZorgAdviesTeam

Coördinator Remedial Teaching
mevr. R.E. Verberg

Zorgcoördinator
Mevr. M. Nijland

Schoolmaatschappelijk werker
Mevr. S. Srour

Jeugdverpleegkundige JGZ - GGD
Mevr. P. Scheffer

CJG gezinscoach
dhr. J. de Waard

Leerplichtambtenaar
Mevr. S. Albagdadi

Schoolwijkagent
Dhr. Ch. Lentz
Mw. P. Visser
bureau Segbroek 0900-8844

Voorzitter ZAT (ZorgAdviesTeam)
Mevr. N.B. Antonisen