Segbroek College

Decanaat

Op het Segbroek College zijn vier decanen werkzaam:

MAVO    mevr. C.M.L.M. van der Borg
HAVO    mevr. drs. C.H.E. Mostert 
VWO     mevr. E. van Noort voor klas 3 en 4 en mevr. drs. A.C.E. Mahieu voor klas 5 en 6

DECANAAT HAVO/VWO

De decanen havo/vwo verzorgen de loopbaanoriëntatie en - begeleiding (LOB). Deze krijgt onder meer vorm in profielkeuzelessen, groepsgesprekken met leerlingen en individuele gesprekken. Een belangrijk instrument om dit proces te ondersteunen is segbroek.dedecaan.net, waarvoor alle leerlingen zich registreren. Met behulp van dit programma oriënteren leerlingen zich op de profielkeuze, vervolgopleidingen en beroepen. Ook ouders /verzorgers kunnen zich registreren.

In het derde leerjaar begeleiden de decanen de leerlingen in het maken van de profielkeuze. Zo bezoeken de 3A/G leerlingen de TU Delft en krijgen de leerlingen uit 3H gastlessen van de Hogeschool Leiden. Ook maken leerlingen een aantal opdrachten uit Keuzeweb (decaan.net) om zo een antwoord te vinden op belangrijke vragen als Wie ze zijn, Wat ze kunnen en Wat ze willen. Om een objectief advies voor de profielkeuze te krijgen, doen alle leerlingen een test uitgevoerd door Bureau Pro Insight. Deze “profielkeuzecheck” wordt individueel besproken met de leerlingen.

In de bovenbouw komt de nadruk te liggen op vervolgopleidingen.  Alle leerlingen worden gestimuleerd in het kader van LOB een aantal activiteiten te ondernemen zoals het bezoeken van open dagen van hogescholen en universiteiten en/of een dag meelopen of proefstuderen. Ook hier biedt segbroek.dedecaan.net weer ondersteuning met onder meer de Keuzegids Online. De Keuzegids is een onafhankelijke consumentengids die de kwaliteit van alle opleidingen beoordeelt en vergelijkt.  

Daarnaast organiseren de decanen jaarlijks de Carrière Carrousel en het  LVM-studiefestival. Tijdens de Carrière Carrousel speeddaten de bovenbouwleerlingen met ouders/verzorgers over loopbaanmogelijkheden. Het LVM Studiefestival biedt leerlingen uit 4 havo en 4 vwo (en hun ouders/verzorgers) de mogelijkheid om zich middels een informatiemarkt en voorlichtingsrondes verzorgd door instellingen hoger onderwijs uit het hele land te oriënteren op de toekomst.

De ouders/verzorgers krijgen alle noodzakelijke informatie met betrekking tot profielkeuze en vervolgopleidingen op speciale voorlichtingsbijeenkomsten.

De decanen zijn uiteraard altijd beschikbaar voor een gesprek met ouders/verzorgers, mocht dit wenselijk zijn.

 

DECANAAT MAVO

Ook op de mavo verzorgt de decaan de loopbaanoriëntatie (LOB).

In het tweede leerjaar maken de leerlingen al een eerste keuze uit  een aantal vakken. Om een beeld te krijgen van de profielen en vakken die daarbij belangrijk zijn, gaan de leerlingen onder begeleiding naar de beroepenbeurs Spots on Jobs. Hiervoor worden ook ondersteunende lessen gegeven.

Daarnaast gaan alle leerlingen naar MBO Tinwerf om inzicht te krijgen in de technische beroepen en opleidingen. Verder mogen ze uit een aantal bedrijven kiezen om deze te bezoeken, dit alles in het kader van de beroepenoriëntatie.

De vakkenkeuze wordt daarnaast nog extra begeleid door de decaan en mentor.

In het derde leerjaar gaan de leerlingen een definitief profiel kiezen.

Een belangrijk instrument om dit te ondersteunen is segbroekmavo.dedecaan.net. Een digitale methode waarbij leerlingen zelfstandig op zoek gaan naar hun kwaliteiten, interesse en te kiezen vakken.

Om dit verder te ondersteunen maken alle leerlingen een test, waaruit een objectief advies voor de profielkeuze komt.Dit advies wordt met de decaan individueel met de leerling besproken

Daarnaast doen de leerlingen mee aan verschillende projecten die samen met het MBO zijn opgezet.

Ze gaan naar MBO zorg en welzijn, techniek en economie. Hier krijgen ze een eerste indruk van de school en een MBO-opdracht. Deze wordt op het Segbroek in groepjes uitgevoerd en beoordeeld door het MBO. Ze  gaan ook weer naar Spots on Jobs maar nu ter oriëntatie van de verschillende MBO’s

Zo krijgen de leerlingen een goed beeld van de werkwijze op het MBO.

In het vierde leerjaar ligt de nadruk op het vinden van een vervolgopleiding.

Een belangrijk instrument om dit proces te ondersteunen is segbroekmavo.dedecaan.net.

Verder maken ze een profielwerkstuk waarin ze op zoek gaan naar een vervolgopleiding. Hiervoor moeten ze onderzoek doen naar verschillende opleidingen, interviews houden, open dagen bezoeken etc.

Het eindresultaat van dit werkstuk wordt gepresenteerd voor medeleerlingen.

In februari vindt  de jaarlijkse terugkomdag plaats, waarbij oud-leerlingen onze 4 mavo-leerlingen informeren en enthousiasmeren over het MBO welke ze nu volgen.

Daarnaast vinden regelmatig individuele gesprekken plaats om de keuze te begeleiden.