Segbroek College

BSM

BSM

Op het Segbroek College kun je op zowel de Havo als  het VWO "Gym als Examenvak" kiezen. Het vak  heet BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) en is het in het vrije deel van ieder profiel te kiezen.

BSM onderscheidt zich van het vak Sport en Bewegen (dat vak is verplicht voor iedere leerling). Er wordt in modulevorm lesgegeven waardoor er een aantal lessen achter elkaar besteed wordt aan; afhankelijk van de afdeling;  sporten als basketbal, volleybal, zelfverdediging, atletiek, badminton, softbal, hockey, duursport, klimmen etc.Er worden ook organisatievaardigheden en lesgeefvaardigheden geleerd en getoetst.Er wordt ook een theorietoets aangeboden waarin onder andere zaken als trainingsleer, EHBSO en organisatievormen aan de orde komen. Door de BSM-leerlingen uit 6 VWO zal onderzoek verricht worden naar een sport-gerelateerde onderwerp. BSM-leerlingen organiseren sportdagen  en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan

BSM is een schoolexamenvak; er is dan ook geen landelijk examen maar het vak wordt afgesloten in mei van het laatste examenjaar.


Adresgegevens

Klaverstraat 7
2565 BT Den Haag
tel. 070-363 49 40
info@segbroek.nl

Goudsbloemlaan 131
2565 CR Den Haag
tel. 070-363 34 39

facebook.png  twitter.png