Segbroek College

Drama

 

‘Wij leren niet voor de school, maar voor het leven’
‘Theater is het meest menselijke van alle kunsten’ (Bertolt Brecht)


Drama = handelen, doen
drama1.jpg Theater en acteur
Toneel, bewegingstheater, teksttoneel, objecttheater, mime; het zijn een paar verschijningsvormen van theater. Theater is een middel om dieper tot de mens door te dringen en de toeschouwer te prikkelen, wakker te schudden, te verrassen, te ontroeren of te schokken. Het voornaamste materiaal dat de acteur heeft, is zijn eigen lichaam en stem. In de dramalessen leer je met je lichaam en je stem toneelspelen. Je leert personages/types spelen en  gevoelens uit te drukken. In de dramalessen ben je acteur en theatermaker, je speelt en je bedenkt ook hoe je iets op toneel kunt brengen.

Vaardigheden 
Je leert allerlei acteursvaardigheden zoals samenspelen, improviseren, reageren, verbeelden, concentreren, speelstijlen, inleven, transformeren, een hoge en lage status spelen, je impulsen volgen, kijken en luisteren. Je leert ook spelvormen gebruiken,  zoals tableaus, rolinterview, inspringspelen. Je leert hoe je een mise-en-scène maakt, over de 5 W’s (wie, wat, waar, waarom, wanneer) en hoe je die in een toneelspel kunt laten zien.

Teksten  
Je werkt vaak vanuit improvisatie en een thema, maar ook  vanuit teksten, uit kranten, tijdschriften, theaterteksten, dialogen, zelfgeschreven teksten en brieven.

Presenteren 
Je leert je zelf presenteren voor een groep. Zaken als: hoe sta je voor een groep, waar moet je op letten, zoals volume, articulatie, je lichaamshouding.

Spelplezier 
Spelplezier is erg belangrijk om te kunnen leren toneelspelen en theater maken. De sfeer in een groep is belangrijk . Respect en je ‘veilig’ voelen is van groot belang om te leren toneelspelen.


Presentatieopdracht theatergeschiedenis
In het vierde jaar geef je met andere leerlingen voor de groep een presentatie over een onderdeel uit de theatergeschiedenis.

Kijkverslagen  
Je gaat twee keer per jaar  naar een theatervoorstelling samen met de groep. Daarvan maak je een verslag.

Jaarprogramma 
Het vierde en vijfde en zesde jaar is opgebouwd volgens een programma.
Vierde jaar:
Samenspel, ruimte, presenteren van een onderwerp uit de theatergeschiedenis, fysiek spel, types en status spelen, opbouw van scènes, conflict,  emoties en teksttoneel. Theatervoorstellingbezoek.
Vijfde/zesde jaar:
Fysiek spel, speelstijlen en genres, teksttoneel, meerdere lagen. Het maken van een eindexamendramavoorstelling = bedenken van muziek en geluid, decor, PR, Kostuums  en rekwisieten. Theatervoorstellingbezoek.

drama2.jpgdrama3.jpgdrama4.jpg


Adresgegevens

Klaverstraat 7
2565 BT Den Haag
tel. 070-363 49 40
info@segbroek.nl

Goudsbloemlaan 131
2565 CR Den Haag
tel. 070-363 34 39

facebook.png  twitter.png