Segbroek College

Economie

Benodigde vaardigheden
▪ Leesvaardigheden
▪ Tekstbegrip
▪ Het kunnen lezen van en (in beperkte mate) kunnen maken van grafieken
▪ Rekenvaardigheden. Wiskunde is een pré, maar geen voorwaarde voor dit onderdeel

Grootste verschillen stof in derde klas en tweede fase
De economie methode van de onderbouw richt zich in hoge mate op de belevingswereld van de leerlingen. De stof van de 2e fase is veel abstracter. Je moet ook grotere stukken stof tot je kunnen nemen.

Verschillen tussen HAVO en VWO
De stof van het VWO is uitgebreider en op sommige onderdelen wordt er dieper op de stof ingegaan. Met name het modelbegrip onderscheidt HAVO en VWO. Op het HAVO komt dat nauwelijks meer aan de orde.


Adresgegevens

Klaverstraat 7
2565 BT Den Haag
tel. 070-363 49 40
info@segbroek.nl

Goudsbloemlaan 131
2565 CR Den Haag
tel. 070-363 34 39

facebook.png  twitter.png