Segbroek College

Geschiedenis

Vakinhoud Geschiedenis bovenbouw HAVO en VWO

 

In de bovenbouw van de havo en het vwo gaan we opnieuw de geschiedenis door van begin tot einde: dus van jagers en verzamelaars naar de koude oorlog. Anders dan in de onderbouw, waar het vooral om feitelijke informatie gaat, ligt de nadruk in de bovenbouw vooral op historisch redeneren, het leggen van verbanden en het koppelen van bronnen aan de geleerde kennis. 

De vaardigheden die je in de bovenbouw op zal worden getoetst zijn onder meer:

  • Bronnen beoordelen op betrouwbaarheid, bruikbaarheid, representativiteit, eenzijdigheid en standplaatsgebondenheid.
  • Bronnen koppelen aan jouw geleerde kennis uit het boek.
  • Verbanden leggen tussen gebeurtenissen uit de geschiedenis
  • Verbanden zien met het heden: dus wat heeft een historische ontwikkeling te maken met het heden?
  • Een stelling onderbouwen of onderuit halen met historische argumenten 

Voor het eindexamen van zowel de havo als het vwo zal de leerling 49 kenmerkende aspecten uit het hoofd moeten kennen, die een totaaloverzicht geven van de geschiedenis van jagers en verzamelaars tot nu. Daarnaast heeft de havo drie historische contexten waar de leerling over bevraagd kan worden:

  • De Republiek: Nederlandse opstand van 1568 tot 1648.
  • De geschiedenis van Duitsland van 1870 tot 1945 met onder meer de Eerste en Tweede Wereldoorlog.
  • De Koude Oorlog tussen 1945 en 1989/1991 tussen de twee grote machtsblokken: Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. 

Voor het VWO komt daar één extra historische context bij (dus níet op de havo):

  • Verlichtingsideeën en de Franse revolutie met onder andere filosofen, hun verlichtingsideeën, de Franse revolutie en Napoleon.
  • De drie hierboven genoemde historische contexten zullen ook behandeld worden, maar dan zal er nog dieper op de stof ingegaan worden. 

Daarnaast zal het VWO een leesdossier van 450 wetenschappelijke literatuur moeten lezen over een zelf gekozen historisch onderwerp. Hierover wordt je op een schoolexamen bevraagd. 


Adresgegevens

Klaverstraat 7
2565 BT Den Haag
tel. 070-363 49 40
info@segbroek.nl

Goudsbloemlaan 131
2565 CR Den Haag
tel. 070-363 34 39

facebook.png  twitter.png