Segbroek College

Vakinhoud 2e Fase Latijn/Grieks/KCV

Onderstaande geldt voor Latijn dan wel Grieks. Voor wat betreft KCV (= Klassieke Culturele Vorming) kunnen de volgende opmerkingen gemaakt worden. KCV kan ook zonder Latijn of Grieks gekozen worden. Als een leerling een normale inzet vertoont, moet een voldoende gehaald kunnen worden.

Grootste verschillen derde klasstof en tweede fase:
Latijn:
1. Het tempo gaat flink omhoog (In de Tweede Fase is het aantal uren verlaagd, terwijl de hoeveelheid stof nauwelijks is veranderd).
2. Er wordt een groter beroep gedaan op grammaticaal en syntactisch inzicht.

Grieks:
1. Nog hoger tempo dan bij Latijn (weinig lesuren, veel werk)
2. Grieks lijkt in de derde klas makkelijker dan Latijn (blijkt ook uit hogere cijfers). Maar dat heeft meer te maken met het feit dat Grieks nog maar net begonnen is en Latijn al wat verder is gevorderd.


Adresgegevens

Klaverstraat 7
2565 BT Den Haag
tel. 070-363 49 40
info@segbroek.nl

Goudsbloemlaan 131
2565 CR Den Haag
tel. 070-363 34 39

facebook.png  twitter.png