Segbroek College

Vakinhoud 2e Fase NLT

Wat is NLT?
NLT staat voor Natuur, Leven en Technologie. Het hoort bij de profielen N&G en N&T. NLT wordt afgesloten met een schoolexamen, niet met een CE.
NLT bestaat voor het grootste deel uit modules. Dat betekent dat je een aantal weken bezig bent met een bepaald onderwerp en er van alles over leert. Daarna ga je verder met de volgende module.

Op het Segbroek College:

  • 4 en 5 HAVO 3 lesuren per week (1 blokuur en een los uur);
  • 4, 5 en 6 VWO 3 lesuren per week (1 blokuur en een los uur);
  • 4 HAVO 4 modules, 5 HAVO 3 modules;
  • 4 VWO 4 modules, 5 VWO 4 modules, 6 VWO 3 modules.

Modules
Er zijn uiteenopende modules zoals over forensische technieken, de bodem, effecten van alcohol, klimaatverandering, aërosolen en vuile lucht, dynamische modellen. Kenmerkend voor de modules is dat ze nooit bij één schoolvak horen. Het zijn altijd combinaties, zoals natuurkunde en biologie, scheikunde en wiskunde.

Wie kunnen het kiezen?
De leerlingen met een N&G of N&T profiel. Dus ook met wiskunde A en zonder natuurkunde of biologie in je N profiel mag je NLT kiezen. Je zult er dan wel rekening mee moeten houden dat je voor onderdelen die over deze vakken gaan, wat extra zult moeten doen. Voordeel: hoewel je geen natuurkunde/biologie volgt, leer je er toch wat over!

Werkwijze en toetsing
Tijdens de lessen veel zelfwerkzaamheid (in groepen) en praktisch werk;
Opdrachten worden afgesloten met verschillende presentatievormen (poster, schriftelijk verslag, mondelinge presentatie);
Een module wordt afgesloten met een schriftelijke toets die een cijfer oplevert;
Per module wordt voor het praktische werk in combinatie met presentatie(s) een cijfer toegekend;
Toetscijfer en handelingscijfer hebben eenzelfde weging;
Het eindcijfer voor het SE is het gemiddelde van de cijfers die voor de modules zijn behaald.

Meer weten? Kijk op de landelijke site van NLT! Doen!
http://betavak-nlt.nl Hier is bijna alles te vinden over NLT: achtergrondinformatie, modules, leerlingeninterviews, complete modules enzovoorts (alleen de antwoorden bij de toetsen zul je niet vinden).

 


Adresgegevens

Klaverstraat 7
2565 BT Den Haag
tel. 070-363 49 40
info@segbroek.nl

Goudsbloemlaan 131
2565 CR Den Haag
tel. 070-363 34 39

facebook.png  twitter.png