Segbroek College

Vakinhoude 2e fase Scheikunde

Benodigde vaardigheden

  • Rekenvaardigheid
  • Omgaan met tabellen en grafieken
  • Abstractievermogen (atomen en moleculen kun je niet ‘zien’)
  • Natuurwetenschappelijke methode kunnen toepassen (probleem, hypothese, experiment, waarnemingen, resultaten en conclusies)
  • Redelijke leesvaardigheid (het scheikunde eindexamen bevat nogal wat tekst)

Grootste verschillen derde klasstof en tweede fase
Stof wordt flink abstracter (vooral het verband leggen tussen aan de ene kant formules en deeltjes en aan de andere kant stoffen die je kunt zien ). Meer rekenwerk en meer gebruik maken van formules. Er wordt meer gebruik gemaakt van wat je bij wiskunde en natuurkunde geleerd hebt.

Verschillen tussen HAVO en VWO
Verschillen tussen HAVO en VWO zijn behoorlijk groot. Berekeningen zijn ingewikkelder en je moet meer inzicht hebben om de theorie te kunnen begrijpen. Overstappen van HAVO naar VWO moet je alleen doen als scheikunde je makkelijk afgaat (wie op de HAVO hard moet werken voor een zes, zal grote problemen krijgen).

Opmerkingen en aanvullingen
Om te bepalen of je scheikunde kunt kiezen in de Tweede Fase, moet je in ieder geval laten meewegen hoe goed natuurkunde en wiskunde gaan. Dit komt omdat scheikunde pas in de derde klas begint en nog niet het niveau heeft om na te gaan of je er geschikt voor bent.

 


Adresgegevens

Klaverstraat 7
2565 BT Den Haag
tel. 070-363 49 40
info@segbroek.nl

Goudsbloemlaan 131
2565 CR Den Haag
tel. 070-363 34 39

facebook.png  twitter.png