Segbroek College

Leerlingenzorg

Soms hebben leerlingen extra aandacht nodig: dan komt het intern zorgteam in beeld. Dit wordt ingeschakeld op het moment dat de mentor/teamleider of conrector hulp nodig heeft op het gebied van sociaal-emotionele zorg voor zijn/ haar leerlingen. Het is mogelijk dat het zorgteam alleen om advies gevraagd wordt; in dat geval heeft het een klankbord- functie. In sommige gevallen voert iemand van het zorgteam wel de gesprekken met leerlingen en hun ouders omdat een specialer soort hulp gewenst is. Na een zorgvuldige intakeprocedure kan het dan noodzakelijk blijken de leerling intensiever en gespecialiseerder te begeleiden. Indien nodig bespreken we de leerling in het zorg advies team ( ZAT) daarvoor is vooraf toestemming van ouders nodig.

Zie voor verdere informatie het Zorgplan op de pagina Zorgdocumenten.