Segbroek College

Mentoraat en leerlingbegeleiding

Vanzelfsprekend hebben alle leerlingen een mentor, de leraar of lerares die het wel en wee van de leerling volgt, er speciaal voor hem of haar is, contacten met thuis onderhoudt en die let op het functioneren binnen de school en in de klas. Elk leerjaar heeft zo zijn specifieke problematiek. De mentor van de brugklas is bijvoorbeeld degene die de brugklassers vertrouwd maakt met de school en hen bij de eerste schreden binnen het voortgezet onderwijs begeleidt, die de studievaardigheden en studiehouding bijbrengt die in het voortgezet onderwijs nodig zijn.

Het Segbroek wil graag een veilige school voor iedereen zijn. Onze leerlingen moeten met plezier naar school gaan, omdat ze zich gekend voelen. Ze moeten zichzelf kunnen zijn en zich onbekommerd kunnen ontwikkelen. Het spreekt dan ook voor zich dat "pesten" op het Segbroek niet geaccepteerd wordt. Zie hiervoor ons "pestprotocol".

Naast de zorg voor de sociaal-emotionele zaken volgt de mentor ook de vorderingen van zijn/haar leerlingen en begeleidt bij de keuze van het juiste type tweede klas. Belangrijk hierbij is het ASU-uur: het Algemene Studie Uur, het wekelijks uur waarin mentor en leerlingen elkaar ontmoeten. De brugklassers hebben ook leerlingmentoren: leerlingen uit hogere leerjaren die de mentor assisteren bij het organiseren van bijvoorbeeld het brugklaskamp, de wendag, klassenavonden, feesten,schoolreizen en Sinterklaas.

Ook de hogere klassen hebben mentoren. Hun taken lopen parallel met die van de mentoren van de brugklassen. Toch is hun doel anders: verbeteren van de studievaardigheden, motiveren van de leerlingen en het bevorderen van sociale vaardigheden staan nu vooral centraal. De mentoren hebben voor het uitvoeren van hun taak extra uren ter beschikking en uiteraard ook de ASU-lessen. In alle afdelingen hebben de leerlingen in de voorexamenklas en de examenklas dezelfde mentor.