Segbroek College

Remedial teaching

De coördinator RT is actief op het gebied van alle leerproblematiek. Denk hierbij aan dyslexie, dyscalculie, ADD, ADHD etc.

Leerlingen, die in het bezit zijn van een officiële verklaring, d.w.z. een verklaring van een deskundig en geregistreerd orthopedagoog of psycholoog, voorzien van een datum en een handtekening, hebben recht op faciliteiten. Deze verklaring graag digitaal sturen naar veb@segbroek.nl

De gegevens van de leerling worden direct nadat de school ze in bezit heeft gekregen verwerkt, zodat de mentor en de vakdocenten per leerling en per leerjaar kunnen nagaan waar en op welke wijze er rekening moet worden gehouden met de leerling.

De leerlingen in de brugklas ontvangen een dyslexiepasje of een ‘extra tijd’-pasje.

Speciaal voor de dyslectische leerlingen verzorgt Buro Leerlinghulp een facultatieve cursus ‘Omgaan met dyslexie.’

Faalangst
Leerlingen met cognitieve faalangst kunnen een cursus  ‘Bewust Omgaan met Faalangst’ (de zgn. BOF-cursus) volgen. Deze cursus wordt gegeven door een speciaal hiervoor opgeleide docent.