Segbroek College

Adressen

Adres: Klaverstraat 7
(afdeling havo, atheneum en gymnasium)
Goudsbloemlaan 131
(afdeling mavo, klassen havo/mavo
Postadres: Klaverstraat 7
2565 BT Den Haag
Telefoon: 070 3634940 (Klaverstraat)
070 3633439 (Goudsbloemlaan)
Fax: 070 3634894
E-mail: afkorting medewerker@segbroek.nl
Internet: www.segbroek.nl
   
   
   
Organisatie en e-mailadressen:

Directie
Rector
dhr. M.A.M. Korsten

Directiesecretaresse
mw. R.L. Hoekstra-Adam                                                            
 
hos@segbroek.nl
   
Conrectoren  
Gebouw Klaverstraat  
dhr. drs. L.J. Arts ats@segbroek.nl
   
Gebouw Goudsbloemlaan  
mw. N.B. Antonisen ant@segbroek.nl
   
Staffunctionarissen  
hoofd planning & organisatie  
dhr. drs. J.P. Tilroe tir@segbroek.nl
hoofd bedrijfsvoering  
dhr. J.J.T.M. Potma pma@segbroek.nl
   
Teamleiders  
   
Gebouw Klaverstraat:  
   
Teamleider brugklas  
dhr. D. Demaree dem@segbroek.nl
(havo/vwo, atheneum en gymnasium)  
Teamleider 2H en 3H   
mw. drs. P.J.P. Habets hab@segbroek.nl
Teamleider 2V, 3V en 4V  
mw. drs. C.F.J. Verhoeven ven@segbroek.nl
Teamleiders 4H/5H  
dhr. J.J. Boerema (4 havo) bom@segbroek.nl
dhr. ir. T.W.A. de Blok (5 havo) blk@segbroek.nl
Teamleider 5V/6V  
Mw. drs. W.C.C. Huisman hum@segbroek.nl
   
   
Gebouw Goudsbloemlaan:  
   
Teamleider brugklas  
mw. Y.C. Zwiep (mavo en havo/mavo) zwi@segbroek.nl
Teamleider 2e klassen  
dhr. N. Vogels (2 mavo) vog@segbroek.nl
Teamleiders 3M/4M  
dhr. J.H.L. van der Leeuw (3 mavo) lew@segbroek.nl
dhr. J.M. Verheij (4 mavo) veh@segbroek.nl
   
   
Coördinatoren Segbroek TopSport Talent  
dhr. T.J.M. Bruggeling (3V, 4V, 5V, 6V) brg@segbroek.nl
mw. drs. I. Haase (3H, 4H, 5H) has@segbroek.nl
dhr. D. Kila (BR H/V/G, 2H/V/G) kil@segbroek.nl
dhr. D. van Westing (3M, 4M) wei@segbroek.nl
dhr. R.J. Hofker (BR M/HM, 2M/HM) hok@segbroek.nl
Coördinator SportPlus  
mw. J. Mol mol@segbroek.nl
   
Verantwoordelijk conrector sportprogramma’s  
dhr. drs. L.J. Arts ats@segbroek.nl
   
Coördinator Segbroek Dans  
dhr. J. A. Hegge  heg@segbroek.nl
Coördinatoren Segbroek Muziek  
dhr. J.P. de Boer boe@segbroek.nl
dhr. M.C. Ras ras@segbroek.nl
Coördinator Segbroek Theater  
mw. M.J. Koekenberg kok@segbroek.nl
Coördinator Segbroek Kunst  
mw. M.L.C. van Heijningen hey@segbroek.nl
Coördinatoren Technologisch Design  
dhr. ing. J. Buitenhuis (KLV) but@segbroek.nl
dhr. G. van de Schilde (GBL) scd@segbroek.nl
   
Verantwoordelijk conrector culturele Talentprogramma’s  
dhr. drs. L.J. Arts ats@segbroek.nl
   
Coördinator Projecten Burgerschap  
mw. Y.A.E.T. Verschragen ves@segbroek.nl
Decanen  
mw. C.M.L.M. van der Borg (mavo) bor@segbroek.nl
mw. drs. C.H.E. Mostert (havo) mot@segbroek.nl
mw. E. van Noort (3 en 4 vwo) noo@segbroek.nl
mw. drs. A.C.C. Mahieu (5 en 6 vwo) mah@segbroek.nl
Financiële administratie  
mw. J.A. Heemskerk hek@segbroek.nl
Leerlingenadministratie  
mw. I. de Mos mos@segbroek.nl
mw. A. van Dijk-Brouwer dyk@segbroek.nl
ICT  
dhr. B.C.J. Bruijn bri@segbroek.nl 
dhr. J.F. Winston wis@segbroek.nl
Magister  
mw. C. Linthuis lnt@segbroek.nl
Personeelsfunctionaris  
mw. L. Sierat-de Haan  srt@segbroek.nl
   
Leerlingbegeleiding / ZorgAdviesTeam  
   
Coördinator remedial Teaching  
mw. R.E. Verberg veb@segbroek.nl
Zorgcoördinator  
mw. drs. M. Nijland nel@segbroek.nl
Schoolmaatschappelijk werker  
mw. M. de Zwart m.dezwart@jeugdformaat.nl
Jeugdverpleegkundige JGZ – GGD  
mw. P. Scheffer petra.scheffer@denhaag.nl
CJG gezinscoach  
mw. J. Rodenburg josine.rodenburg@denhaag.nl
Leerplichtambtenaar  
mw. A. Fens anita.fens@denhaag.nl
Schoolwijkagent  
dhr. K. Harmelink schoolwijkagent.segbroek@politie.nl
bureau Segbroek 0900-8844  
Voorzitter ZAT (ZorgAdviesTeam)  
mw. N.B. Antonisen ant@segbroek.nl

 

 


Adresgegevens

Klaverstraat 7
2565 BT Den Haag
tel. 070-363 49 40
info@segbroek.nl

Goudsbloemlaan 131
2565 CR Den Haag
tel. 070-363 34 39

facebook.png  twitter.png