Home > Contact > Adressen

Adres

Klaverstraat 7
2565 BT Den Haag
tel. 070-363 49 40
fax 070-363 48 94
info@segbroek.nl

Goudsbloemlaan 131
tel. 070-363 34 39

facebook.png  twitter.png 


Adressen

Adres: Klaverstraat 7
(1e en 2e klassen, 4H, 5H, 5V, 6V)
Goudsbloemlaan 131
(3e klassen, 4M, 4V)
Postadres: Klaverstraat 7
2565 BT Den Haag
Telefoon: 070 3634940 (Klaverstraat)
070 3633439 (Goudsbloemlaan)
Fax: 070 3634894
E-mail: info@segbroek.nl
Internet: www.segbroek.nl
   
Directie  
Rector: dhr. drs. M.A.M. Korsten
Conrector onderbouw
(1e + 2e klassen):
dhr. drs. J.A. Hegge
Conrector middenbouw
(3e klassen + 4M + 4V):
mevr. N.B. Antonisen
Conrector bovenbouw
(4H + 5e&6e klassen):
mevr. T. de Jongh
   
Staffunctionarissen  
Hoofd planning & organisatie: dhr. drs. J.P. Tilroe
Hoofd bedrijfsvoering: dhr. J.J.T.M. Potma
   
Coördinatoren  
Coördinator BR 1 t/m 8: mevr. Y.C. Zwiep
Coördinator BR 9 t/m 16: dhr. D. Demaree
Coördinator 2M: dhr. N Vogels
Coördinator 2H + 2V/G: mevr. drs. P.J.P. Habets
Coördinator 3M: dhr. J. van der Leeuw
Coördinator 4M: dhr. J.M. Verheij
Coördinator 4H: dhr. J.J. Boerema
Coördinator 5H: dhr. ir. T.W.A. de Blok
Coördinator 3H: mevr. C.S. Klip
Coördinator 3V+4V: mevr. drs. C.J.F. Verhoeven
Coördinator 5V+6V: mevr. drs. W.C.C. Huisman
   
TopSport Talent  
Algemeen studiecoördinator: dhr. T.J.M. Bruggeling
Studiecoördinator brugklassen: dhr. R.J. Hofker
Studiecoördinator klassen GBL: mevr. drs. I. Haase
Verantwoordelijk staffunctionaris:  dhr. J.J.T.M. Potma
   
Segbroek Muziek  
coördinator jaar 1 t/m 3 dhr. J.P. de Boer
coördinator jaar 4 t/m 6 dhr. M.C. Ras
   
Segbroek Theater  
Algemeen coördinator: mevr. M.J. Koekenberg
   
Segbroek Kunst  
Algemeen coördinator: mevr. M.L.C. van Heijningen
   
Segbroek Dans  
Algemeen coördinator: mevr. R.D.M. Heuer
   
Technologisch Design  
Algemeen coördinator: mevr. ing. W. van Oort
   
SportPlus  
Algemeen coördinator: mevr. J. Mol
   
Decanaat  
Mavo mevr. C.M.L.M van der Borg
Havo mevr. drs. C.H.E. Mostert
Vwo - 3 en 4  mevr. E. van Noort
Vwo - 5 en 6 mevr. drs. A.C.E. Mahieu 
   
Magister: helpdesk Magister
ICT ICT-helpdesk 
Website: dhr. R. Hofker
   
Bevoegd gezag: Stichting VO Haaglanden
De Ruijterstraat 36
2518 AS Den Haag
070 4262626
www.vohaaglanden.nl
info@vohaaglanden.nl