Home > Contact > Adressen

Adressen

  Adressen

  Adres: Klaverstraat 7
  (1e en 2e klassen, 4H, 5H, 5V, 6V)
  Goudsbloemlaan 131
  (3e klassen, 4M, 4V)
  Postadres: Klaverstraat 7
  2565 BT Den Haag
  Telefoon: 070 3634940 (Klaverstraat)
  070 3633439 (Goudsbloemlaan)
  Fax: 070 3634894
  E-mail: info@segbroek.nl
  Internet: www.segbroek.nl
     
  Directie  
  Rector: dhr. drs. M.A.M. Korsten
  Conrector onderbouw
  (1e + 2e klassen):
  dhr. drs. J.A. Hegge
  Conrector middenbouw
  (3e klassen + 4M + 4V):
  mevr. N.B. Antonisen
  Conrector bovenbouw
  (4H + 5e&6e klassen):
  mevr. T. de Jongh
     
  Staffunctionarissen  
  Hoofd planning & organisatie: dhr. drs. J.P. Tilroe
  Hoofd bedrijfsvoering: dhr. J.J.T.M. Potma
     
  Coördinatoren  
  Coördinator BR 1 t/m 8: mevr. Y.C. Zwiep
  Coördinator BR 9 t/m 16: dhr. D. Demaree
  Coördinator 2M: dhr. N Vogels
  Coördinator 2H + 2V/G: mevr. drs. P.J.P. Habets
  Coördinator 3M: dhr. J. van der Leeuw
  Coördinator 4M: dhr. J.M. Verheij
  Coördinator 4H: dhr. J.J. Boerema
  Coördinator 5H: dhr. ir. T.W.A. de Blok
  Coördinator 3H: mevr. C.S. Klip
  Coördinator 3V+4V: mevr. drs. C.J.F. Verhoeven
  Coördinator 5V+6V: mevr. drs. W.C.C. Huisman
     
  TopSport Talent  
  Algemeen studiecoördinator: dhr. T.J.M. Bruggeling
  Studiecoördinator brugklassen: dhr. R.J. Hofker
  Studiecoördinator klassen GBL: mevr. drs. I. Haase
  Verantwoordelijk staffunctionaris:  dhr. J.J.T.M. Potma
     
  Segbroek Muziek  
  coördinator jaar 1 t/m 3 dhr. J.P. de Boer
  coördinator jaar 4 t/m 6 dhr. M.C. Ras
     
  Segbroek Theater  
  Algemeen coördinator: mevr. M.J. Koekenberg
     
  Segbroek Kunst  
  Algemeen coördinator: mevr. M.L.C. van Heijningen
     
  Segbroek Dans  
  Algemeen coördinator: mevr. R.D.M. Heuer
     
  Technologisch Design  
  Algemeen coördinator: mevr. ing. W. van Oort
     
  SportPlus  
  Algemeen coördinator: mevr. J. Mol
     
  Decanaat  
  Mavo mevr. C.M.L.M van der Borg
  Havo mevr. drs. C.H.E. Mostert
  Vwo - 3 en 4  mevr. E. van Noort
  Vwo - 5 en 6 mevr. drs. A.C.E. Mahieu 
     
  Magister: helpdesk Magister
  ICT ICT-helpdesk 
  Website: dhr. R. Hofker
     
  Bevoegd gezag: Stichting VO Haaglanden
  De Ruijterstraat 36
  2518 AS Den Haag
  070 4262626
  www.vohaaglanden.nl
  info@vohaaglanden.nl