Segbroek College

Stage

De school
Het Segbroek College is een openbare school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium.
Met ongeveer 2250 leerlingen en 200 personeelsleden zijn we een grote school. We werken in twee moderne gebouwen. Een strakke organisatie en een zorgvuldige leerlingbegeleiding voorkomen dat het grote leerlingenaantal leidt tot het gevoel van een 'leerfabriek.' De school heeft een uitstekende naam in de regio Den Haag.

Stage op het Segbroek
Het Segbroek College werkt samen met diverse onderwijsinstituten in de regio, maar ook daarbuiten. Een stagiair(e) wordt bijgestaan door een coach vanuit de sectie (vakcoach) en een Begeleider op School (BoS). Beiden staan zij door opleiding en ervaring garant voor een degelijke en intensieve begeleiding. Zo worden er regelmatig (intervisie) bijeenkomsten gehouden, waarop stagiairs en docenten ervaringen uitwisselen. Ook zullen coaches regelmatig suggesties doen om de stage te verbreden of te verdiepen.

Het Segbroek College is van mening dat het praktijkgedeelte (stages, duale trajecten of werken in het onderwijs) één van de belangrijkste onderdelen van de lerarenopleiding vormt, omdat daar de integratie plaatsvindt van kennis, vaardigheden, attitude en persoonskenmerken. De stageplek is daarom een krachtige leerplek, omdat een docent in opleiding te maken krijgt met verschillende contexten en praktijksituaties.

Kortom, het Segbroek College heeft de begeleiding van stagiair(e)s hoog in het vaandel.

Je stage bij ons
Bij de opzet van de stage wordt natuurlijk uitgegaan van de voorwaarden en regels zoals die door de opleidingsinstituten zijn opgesteld. Zo is competentiegericht denken uitgangspunt van de stage, maar je hebt zeker ook een eigen inbreng bij de wijze waarop je je stage invult. De precieze periode waarin je stage loopt, stel je vast in overleg met de stagecoach vanuit de opleiding, met de vakcoach en met de BoS. Met hen overleg je aan welke klassen je les gaat geven. Daarnaast zul je de mogelijkheid aangeboden krijgen om bijlessen te geven aan kleine groepjes of aan individuele leerlingen.

Natuurlijk staat het aanleren van studievaardigheden voor je eigen vak centraal. Je leert zo in de praktijk ontdekken hoe leerlingen leren en welke moeilijkheden ze daarbij hebben. Het docentschap bestaat echter ook uit activiteiten buiten de reguliere lessen zoals excursies en projecten. Het Segbroek maakt ook daarbij graag gebruik van je diensten. Zo leer je een leuke andere kant van het leraarschap kennen.
Het gebeurt regelmatig dat 3e- of 4e-jaars stagiairs die aantonen dat ze bijzondere kwaliteiten bezitten, worden ingezet voor reguliere lessen. In dat geval krijgt de student een betaalde stage. Reguliere stages zijn onbetaald, maar voor het geven van bijlessen geldt een vergoeding.

Aanmelden en informatie
Alle stagiair(e)s moeten solliciteren naar een plaats. Misschien wil je eerst meer weten voor je je aanmeldt. Je kunt per e-mail contact opnemen met de heer P. van Heese of gelijk solliciteren naar een stageplaats.


Adresgegevens

Klaverstraat 7
2565 BT Den Haag
tel. 070-363 49 40
info@segbroek.nl

Goudsbloemlaan 131
2565 CR Den Haag
tel. 070-363 34 39

facebook.png  twitter.png