Segbroek College

Ouderraad

ouderraad1112.jpgWat doet de ouderraad?
De ouderraad is er in eerste instantie voor de ouders.
Zijn er problemen of hebt u vragen, dan kunt u uiteraard contact zoeken met de mentor van uw kind.
Deze is uw eerste aanspreekpersoon op het Segbroek College. Wilt u echter eens de mening over iets waarmee u te maken hebt horen en advies krijgen van andere ouders, dan kunt u contact opnemen met de ouderraad via ons emailadres (orsegbroek@hotmail.com). We kunnen bemiddelen tussen u en de school, u advies geven en u eventueel doorsturen naar de juiste instanties of personen binnen de school.

De ouderraad is er ook voor de school.
We denken mee en geven gevraagd en soms ongevraagd advies over allerlei ontwikkelingen binnen de
school. We worden bijvoorbeeld ook betrokken bij het schoolplan en het vernieuwen van de website of de organisatie van de Open Dag.

Er is een aantal vaste activiteiten:
• Allereerst het organiseren van een thema-avond rondom een onderwerp zoals verslaving, social media, pesten, etc.;
• Wij verzorgen de hapjes en drankjes bij de diploma-uitreikingen en delen de jaarboeken uit;
• We zijn medegastvrouw/-heer tijdens de open dag.
Binnen de ouderraad zelf kunnen diverse activiteiten opgezet worden.

De ouderraad staat in contact met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Meestal zit er
één ouder in de ouderraad én in de medezeggenschapsraad en is er tijdens de vergaderingen een lid
van de oudergeleding van de MR aanwezig.
Per jaar vergadert de ouderraad ongeveer zes keer. De vergaderingen vinden plaats in de
docentenkamer aan de Klaverstraat tussen 19.45 en ± 21.30 uur.

Hebt u interesse om zitting te nemen in de ouderraad, of u wilt en keer een vergadering bijwonen, stuur ons dan een mailtje.

De ouderraad is er ook voor u!

Bekijk ook de Flyer_ouderraad.pdf

Video ouderraad Segbroek College:

 


Adresgegevens

Klaverstraat 7
2565 BT Den Haag
tel. 070-363 49 40
info@segbroek.nl

Goudsbloemlaan 131
2565 CR Den Haag
tel. 070-363 34 39

facebook.png  twitter.png