Zoek

Het Segbroek is een gezonde school.

Op het Segbroek College vinden we gezondheid belangrijk. Buiten alle vakken die de leerlingen krijgen, moeten ze ook leren wat een gezonde leefstijl is.
Sinds 2023 zijn wij op de Goudsbloemlaan gezonde school. Dit houdt in dat wij aandacht besteden aan 4 pijlers die hiervoor zijn vastgesteld. Als eerste hebben we op beide locaties een gezonde schoolkantine. Dit betekent dat het aanbod grotendeels een gezonde of betere keuze is.

Daarnaast besteden we in de onderbouw aandacht aan gezonde voeding tijdens o.a. de ASU lessen en levensvaardigheid. De kantines van beide locaties voldoen aan de eisen van de “gewone”schoolkantine (vroeger gezonde schoolkantine). Meer informatie is te vinden op: https://gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl/nl.aspx

In de brugklas en tweede klas wordt er aandacht besteed aan gezonde voeding tijdens ASU en levensvaardigheden. We werken met de methode van krachtvoer. De gezonde school is opgenomen in het beleidsplan. Belangrijke regels die we hebben t.a.v. voeding is dat chips, turkse pizza en energiedrank in school en op het schoolplein niet toegestaan.

We signaleren of er behoefte is aan verbetering op het gebied van een gezonde leefstijl. Dit doen we middels mentor, de schoolverpleegkundige (die gezondheidsonderzoeken doen) en het zorgteam. Mochten er leerlingen zijn die hier wat mee willen kunnen ze in eerste instantie daar terecht. Daarnaast kan er contact opgenomen worden met Juliëtte Mol als er behoefte is aan begeleiding, mol@segbroek.nl.