Segbroek College

ICT Protocol

Het ICT-protocol geldt voor leerlingen en medewerkers. Ons doel is jullie toegang te geven tot alle programma’s en internetsites die nodig zijn voor het onderwijs. Dat kan alleen als iedereen op een goede manier gebruik maakt van de voorzieningen. In de onderstaande gedragsregels staat wat wij verstaan onder goed omgaan met de computers en de voorzieningen.
 

 • Gebruik van computers en het netwerk moet passen binnen de doelstellingen van de school. Dit houdt in dat er alleen “schoolwerk” op wordt gedaan.

 • Privégebruik is in beperkte mate buiten de reguliere lestijd toegestaan, maar mag niet ten koste gaan van het reguliere schoolwerk.

 • Het bezoeken van sites met een pornografische, racistische, discriminerende of op entertainment gerichte inhoud (gamen, chatten, enz.) is verboden.

 • Het is verboden de computerfaciliteiten te gebruiken voor haat zaaien, bedreiging of andere gelijksoortige activiteiten.

 • Je gebruikt computers, printers en andere apparatuur met zorg.

 • Het is niet toegestaan te eten/drinken tijdens het gebruik van de apparatuur.

 • Je mag geen computers of randapparatuur openen, verplaatsen of meenemen.

 • Het is niet toegestaan om illegale software te installeren en/of te gebruiken op een schoolcomputer, gebruik alleen software waarvoor binnen de school een licentie aanwezig is.

 • Als er mankementen zijn aan apparatuur of als er problemen zijn met software moet je dit direct melden bij de ICT-afdeling (medewerkers) of de verantwoordelijke docent/medewerker (leerlingen).

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen wachtwoorden. Je mag een wachtwoord nooit aan een ander geven. Voorkom dat anderen kunnen meekijken als je je wachtwoord intypt. Wijzig het wachtwoord als daarom wordt gevraagd. Voor problemen met je wachtwoord kun je terecht bij de ICT-afdeling.

 • Het is niet toegestaan om je toegang te verschaffen tot gegevens van andere gebruikers, je toegang te verschaffen tot andere computers, data of programmatuur dan waarvoor toestemming is verleend.

 • Alle gebruik van het netwerk, Internet en/of mail kan worden vastgelegd en in geval van onregelmatigheden worden geanalyseerd.

 • Alle leerlingcomputers binnen de school zijn verbonden met een “meekijkprogramma”. De medewerkers kunnen zien wat je doet en je aanspreken op niet-toegestaan gebruik van de computer.