Segbroek College

Dansplan en/of de Vooropleiding

Vo3.jpgDans op het Segbroek College, twee mogelijkheden:

  • De oriëntatieklas Dansplan i.s.m. de Lucia Marthas Group
  • De Vooropleiding Lucia Marthas

Informatie over schooljaar 2020/2021

Al voor het vierde jaar werken we binnen het Segbroek College samen met de Lucia Marthas Group. We zijn heel blij met de nieuwe weg die de school op het gebied van de Dans ingeslagen is en natuurlijk zijn we ervan overtuigd dat onze leerlingen veel dansplezier beleven met Lucia Marthas en haar dansdocenten.

TOB-systeem

Het Segbroek werkt met het zogenaamde TOB-systeem, waardoor iedere leerling plaatsbaar is:

T = Talentklas = Vooropleiding

O = Oriëntatieklas

B = Basisklas

Voor de Oriëntatieklas van het Dansplan hoeven leerlingen geen auditie te doen. We nodigen hen wel uit voor de auditie bij de Vooropleiding, dit alleen om de groepsindeling goed te kunen maken.

De Talentklas (dus de Vooropleiding) is beroepsgericht, leerlingen worden voorbereid op het kunstvakonderwijs. Hiervoor is nog wel een belangrijke auditie verplicht. De auditie vindt plaats op woensdag 12 februari 2020, 17.00-19.00 uur, zowel voor leerlingen die interesse hebben voor de Vooropleiding als die met interesse voor het Dansplan (de Oriëntatieklas).

Het Dansplan is het niveau van waaruit eventuele doorstroom naar de Talentklas (Vooropleiding) mogelijk is.

Met "Basisklas" wordt bedoeld "het vak Dans" tijdens het reguliere onderwijs

NOA.jpg

KEUZEPROGRAMMA v
oor dit jaar: Dansplan of Vooropleiding
?

Auditie: woensdag 12 februari 2020, 17.00-19.00 uur.

Iedereen die wil deelnemen aan het dansprogramma op het Segbroek College en zich voor aankomend jaar inschrijft, mag sowieso als leerling van het Segbroek starten bij het Dansplan. Hiervoor is auditie niet verplicht. Aanmelding gaat via het aanmeldingsformulier van het Segbroek.

Wil je deelnemen aan de Vooropleiding, dan moet je daarvoor een verplichte auditie doen. Download dan het aanmeldingsformulier en meld je aan bij Lucia Marthas. De auditie valt op woensdag 12 februari, 17.00-19.00 uur aan de Klaverstraat. Deze algemene auditie is zowel voor het Dansplan als voor de Vooropleiding bedoeld. Dan kunnen we zien wat het best bij je past.

Voor informatie over de Vooropleiding: zie de Bijlage in de rubriek "Nieuws". Aanmelding gaat via denhaag@luciamarthas.nl


Programma Dansplan (Oriëntatieklas)

Het programma van het Dansplan beslaat 4 uur per week, alle lessen zijn aan de Klaverstraat. Je krijgt dan ongeveer 32 weken les. Tijdens 5 modules van ca. 6/8 weken krijg je les in pop-/theater-/musicaldans, techniek en fysiek. Daarnaast zijn er losse onderwerpen per module die extra aandacht krijgen.

We werken in vijf modules, steeds van vakantie tot vakantie. Onder voorbehoud is de planning als volgt:

Module 1: Urban

Module 2: Modern

Module 3: Musicaltheatre

Module 4: Keuzevak (in gezamenlijk overleg)

Module 5: Integratie d.w.z. voorbereiding op de Eindpresentatie

Presentaties en de “Segbroek Crew”

Natuurlijk is er genoeg ruimte voor presentaties op school of daarbuiten. Verder kun je geselecteerd worden voor de “Segbroek Crew”.  Deze Crew doet mee aan wedstrijden en presentaties op andere scholen waar Lucia Marthas les geeft, bv. in Amsterdam, Groningen en/of Rotterdam. Soms verzorgen de leerlingen een zgn. flashmob, bijvoorbeeld in het Centrum van Den Haag of tijdens evenementen.

Vo1.jpg

Kosten en aanmelden voor  het Dansplan (ORIËNTATIEKLAS)

Wil je aanmelden voor het Dansplan (in samenwerking met Lucia Marthas)? Geef dan via het aanmeldingsformulier aan dat je mee wilt doen.Je kunt je liefst tot uiterlijk vrijdag 20 maart als (nieuwe) leerling van het Segbroek College voor het Dansplan opgeven. Later kan eventueel ook nog. Stuur dan een mail naar dhr. Hegge (heg@segbroek.nl) of stuur een briefje naar:

Segbroek College

t.a.v. dhr. J. Hegge

Klaverstraat 7

2565BT Den Haag

De kosten voor de Oriëntatieklas, ca 32 weken x 4 uur dans (dus ongeveer 120 uur) bedragen in schooljaar 2020/2021 €350,- (Deze prijs is exclusief  bijvoorbeeld bezoek aan voorstellingen, eventuele kleding en materialen en reiskosten).

Kosten en aanmelden voor  de Vooropleiding

De aanmelding voor de VOOROPLEIDING gaat via Lucia Marthas. De auditie is op woensdag 12 februari, 17.00 - 19.00 uur aan de Klaverstraat 7. Meld je wel op tijd hiervoor aan via denhaag@luciamarthas.nl. Na aanmelding krijg je alle gegevens, inclusief de kosten.

 

Vragen?

We nodigen alle leerlingen en hun ouders uit voor vragen over ons Dansplan en/of de Vooropleiding en een demonstratie van de Lucia Marthas Group tijdens onze Open Dagen.

Datum: vrijdag 24 januari 2020 aan de Klaverstraat, 16.00-20.00 uur

OF

Datum: zaterdag 25 januari 2020 aan de Klaverstraat, 10.00-13.00 uur (met een extra informatiemogelijkheid speciaal

            voor de Vooropleiding in onze dansstudio aan de Klaverstraat)

Graag tot ziens!

Contactgegevens

Coördinatoren Dansplan: Jan Hegge  heg@segbroek.nl en Lisa Knijnenburg kbg@segbroek.nl
Coordinator namens Lucia Marthas: Xichela Liberia (xichelaa@gmail.com)

Bereikbaar via telefoonnummer 070 3634940 (locatie Klaverstraat)

Aanmelden schooljaar 2020-2021

Kijk voor het aanmelden voor het Dansplan op het Segbroek College goed op het algemene aanmeldingsformnulier.

Ben je alleen in de Vooropleiding Lucia Marthas geïnteresseerd?  Via de website kun je digitaal inschrijven:

  • Rechts in het hoekje zie je AANMELDEN staan
  • En dan kies je voor Vooropleiding Den Haag

Of meld je aan via xichela@luciamarthas.nl

Vo2.jpg
Bijgaande films en foto's zijn nog van het Programma Dans op het Segbroek in eerder jaren! Op de website van Lucia Marthas staat recenter materiaal (www.luciamarthas.nl)