Segbroek College

TOP

Visie:

Het TOP ontwikkelt het talent van onze beweegbegaafde leerlingen per individu op een veelzijdige en gestructureerde wijze. Het volgen van het TOP kan resulteren in een langere sportcarrière met verbeterde prestaties, een gezonder leven met minder blessures, minder drop outs in de sport en uiteindelijk meer plezier in bewegen. Maar het kán ook een springplank zijn voor toelating tot één van de Regionale Talenten Centra (RTC’s) waarmee wij samenwerken. Talentontwikkeling geldt voor iedere beweger.

segbroek-top.pngHet TOP kijkt naar de totale sportbeoefening. Van een eenzijdig bewegen in de topsport naar veelzijdig bewegen binnen TOP. Dit geloof in veelzijdig bewegen zal resulteren in variatie en plezier in de motorische ontwikkeling van de leerlingen waarbij het aanpassingsvermogen en de creativiteit gestimuleerd zullen worden.

De onderdelen die behandeld worden tijdens de lessen staan in relatie met de verschillende sporten van de verschillende RTC’s waarmee wij samenwerken.

Uitvoering:

De methodische werkvorm waarin de lessen gegeven worden, is het werken in onderdelen. Hier zijn duidelijke keuzes gemaakt in:

  • Donorsport met de specifieke basismotorische vaardigheden van de sport.
  • Donorsport zonder de specifieke basismotorische vaardigheden van de sport.
  • Multisport.

Bij ieder onderdeel wordt gericht gekeken welk instrument van het motorisch leren toegepast wordt, zodat de leerlingen op verschillende manieren de basismotorische vaardigheden kunnen verbeteren. De lessen worden gegeven door een gecertifieerde (ASM-)collega.

TOP-klas:

Er worden geen TOP-klassen als geheel geformeerd. De groep leerlingen die toegelaten wordt, komt uit alle afdelingen van de school. Uiteraard komen de leerlingen van de dezelfde afdeling wel in dezelfde klas.

Het volgen van ons TOP kan niet gecombineerd worden met het volgen van een ander talentenprogramma.

Kosten:

€85,- per jaar

Lestijd:

Het streven is om 1 lesuur (effectieve beweegtijd), op een moment in de ochtend te geven.
De lessen zijn niet vrijblijvend, maar zijn iedere week verplicht te volgen.

Module:

De lessen worden gegeven in modules. Iedere module is gerelateerd aan een samenwerkend RTC. Het programma is ingedeeld in 5 modules van 6 weken zodat een lesaanbod van gegarandeerd 30 weken gewaarborgd is.

Hieronder volgen de modules:

  • Badminton
  • Turnen
  • Handbal/Honkbal
  • Judo/Rugby
  • Voetbal/Hockey.

Testdag:

Vanwege een maximum aantal leerlingen (30) dat toegelaten kan worden, zijn we genoodzaakt een testdag te organiseren. Deze testdag vindt plaats na de definitieve inschrijving voor de school in april. Tijdens deze toelatingtest zullen we via een bewegingsbaan de verschillende motorische vaardigheden toetsen.

* Balanceren/Vallen
* Gooien, Vangen, Werpen en Slaan
* Gaan en Lopen
* Springen/Landen
* Rollen/Duikelen/Draaien
* Stoeien en Vechten
* Trappen en Schieten
* Klimmen en Klauteren
* Zwaaien en Slingeren
* Bewegen op en maken van muziek

Een voorbeeld van een onderdeel uit de bewegingsbaan is een koprol maken op een verhoogd vlak springend vanuit een minitramp.

Uitslag:

De uitslag ontvangt de deelnemer na de testdag per mail.