Segbroek College

WON Akademie

wonlogo.png“Wetenschap, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen”

In het schooljaar 2012-2013 heeft het Segbroek zich aangesloten bij de WON Akademie. WON staat voor Stichting Wetenschapsoriëntatie Nederland. De WON is een landelijk platform met als doel het bevorderen van de wetenschappelijke ontwikkeling van leerlingen op het vwo middels het aanbieden van een doorlopende leerlijn (van de brugklas tot en met het examenjaar). Er wordt geen verplichte methode aangeboden, maar de WON biedt wel een gestructureerde leerlijn aan die elke school op eigen wijze vorm mag geven.

Vanaf de brugklas worden de leerlingen bekend gemaakt met wetenschappelijk denken en werken. Zij leren bijvoorbeeld de principes van onderzoek doen en wetenschapsfilosofie. Op deze wijze worden de leerlingen nog meer voorbereid op de overgang naar de bovenbouw van het vwo waarin de vakken meer verdieping krijgen. De ervaring die de leerlingen krijgen met het verrichten van onderzoek, worden ingezet bij het maken van het Profielwerkstuk voor het eindexamendossier.

Centraal bij WONderwijs op het Segbroek staat het streven naar de ontwikkeling van kritisch denken, nieuwsgierigheid en creativiteit, dit alles in brede zin, dus alfa, bèta en gammagericht. Drie maal per jaar krijgen de leerlingen een WONderwijsweek waarin ze intensief met wetenschap bezig zijn. In de aanloop naar die week worden de leerlingen voorbereid op specifieke onderzoeksvaardigheden zoals bijvoorbeeld observeren of enquêtes maken en het opstellen van hoofd- en deelvragen. WON werkt wetenschapsbreed, met veel aandacht voor dwarsverbanden tussen de disciplines. De leerlingen hebben veel contact met wetenschappers, middels gastlessen, begeleiding van onderzoek en bezoek aan universiteiten, science centra en wetenschapsmusea. Ook worden er door wetenschappers lezingen gehouden. Zie het verslag van de lezing die onlangs door prof. Bas Haring werd gegeven aan de eerste en tweede WONklassen.