Zoek

Leerlingenraad

De leerlingenraad is voor en door leerlingen. De leden van de raad zorgen er samen voor dat de belangen van leerlingen worden behartigd. De leerlingenraad adviseert onder andere de schoolleiding en ook heeft zij inspraak bij bepaalde beslissingen. Veel voorkomende vergaderonderwerpen gaan over het leerlingenstatuut, het mee-organiseren van een evenement op school, de toetsing van het onderwijs en deelname in diverse commissies. Daarnaast is de leerlingenraad bevoegd om – gevraagd en ongevraagd – advies uit te brengen aan de medezeggenschapsraad.

Ben je betrokken bij het wel en wee van de leerlingen en de school? Organiseer je graag activiteiten?
Meld je dan aan!