Segbroek College

WON akademie

wonlogo.jpgIn het schooljaar 2012-2013 heeft het Segbroek zich aangesloten bij de WON Akademie. WON staat voor Stichting Wetenschapsoriëntatie Nederland. De WON is een landelijk platform met als doel het bevorderen van de wetenschappelijke ontwikkeling van leerlingen op het vwo middels het aanbieden van een doorlopende leerlijn (van de brugklas tot en met het examenjaar). Er wordt geen verplichte methode aangeboden, maar de WON biedt wel een gestructureerde leerlijn aan die elke school op eigen wijze vorm mag geven.

Lees meer over WON akademie >> 


Het Segbroek debatteert .... en hoe!

Debat.pngGeert Mak schreef al eens in zijn bestseller 'De eeuw van mijn vader' dat jongeren vroeger, voordat de verbeelding in de jaren '60 van de vorige eeuw aan de macht kwam, vooral zo oud mogelijk wilden lijken. Driedelig grijs, baarden, vestzakhorloges: we kunnen ons er nu niets meer bij voorstellen, maar vroeger kon je als 17-jarige ècht de blits maken met deze 'features'.

Segbroek nieuws

Woensdag 30 september informatieavond China

china2-tn.jpgNi Hao! Ook dit jaar willen we met een groep leerlingen naar China gaan, ditmaal voor een uitwisseling in de vorm van een Wereldstage! Leerlingen zullen studenten van de universiteit van Beijing ondersteunen bij hun studie Nederlands. Daarna reizen we door naar onze partnerschool in Shijiazhuang.
We logeren hier in gastgezinnen en zullen ervaren hoe het is om in China te leven en naar school te gaan! Een ervaring om nooit te vergeten!
Uiteraard staat er ook een aantal bezienswaardigheden op het programma, zoals de Verboden Stad en Tempel van de Hemel en een fietstocht door de oude wijken van Beijing.
U bent van harte uitgenodigd voor de informatieavond op 30 september in lokaal 008 aan de Klaverstraat. Inloop 18.45, start 19.00 uur. U kunt zich voor deze avond aanmelden via hum@segbroek.nl

Segbroek nieuws

Convenant Leidse Universiteit

convenant-leidse-universiteit-tn.jpg

Op 6 oktober heeft het Segbroek samen met 39 andere scholen met de Universiteit van Leiden een convenant voor drie jaar ondertekend in het kader van het Pre-University en Laptopp programma.
Dit programma stelt goede vwo-leerlingen in staat intensief kennis te maken met de wereld van universiteit en wetenschap. Dat het Segbroek dit convenant kon ondertekenen is de verdienste van Mevr. van Noort en Mevr. Mahieu, die ons lidmaatschap van dit selecte gezelschap van scholen veilig stelden door de afgelopen twee jaar weer actief te werven onder onze vwo-ers.


Segbroek nieuws

Thema-avond Ouderraad met Mark Mieras aan de Klaverstraat op 19 november


Ook dit jaar organiseert de Ouderraad de jaarlijkse thema-avond. Dit jaar rond het thema “Werking van het puberbrein”. We zijn erg blij dat we Mark Mieras - bekend wetenschapsjournalist en schrijver van talloze artikelen en boeken zoals Heftige Hersens, Ben ik dat? en Liefde - bereid gevonden hebben om een lezing te verzorgen. Na deze lezing kunt u diverse workshops volgen.
U bent al diverse malen gemaild met het complete programma voor onze thema-avond van donderdag 19 november aan de Klaverstraat. Mocht u zich nog niet aangemeld hebben, dan kan dat alsnog via de onderstaande link naar het inschrijfformulier:

http://goo.gl/forms/vvvdtjPnXJ

De gehele Ouderraad is van mening dat het thema garant staat voor een heel boeiende avond. Wij hopen dan ook op uw komst. Misschien tot ziens op donderdag 19 november aan de Klaverstraat"


Segbroek nieuws

Anton Corbijn, snugger genie

Woensdag 24 september kreeg 6VWO de unieke kans om een aflevering College Tour bij te wonen met Anton Corbijn als gast. Na de welbekende tentoonstelling van zijn werk in het Gemeentemuseum is iedereen op de hoogte van Corbijn en zijn werk. Mensen die het vak CKV volgen moesten de tentoonstelling bezoeken, en dat deden ze met plezier! Leerlingen met het vak kunst beeldende vormen hebben het project A somebody van Corbijn intensief bestudeerd met gevolg de mooiste portretten. Hierdoor stonden veel leerlingen te trappelen om de man nu in levende lijve mee te maken.


Segbroek nieuws

“Vooral heeeel rustig blijven”, dat helpt het meest!

De Ouderraad kijkt met plezier terug op een fantastische avond gisteren, 19 november, rondom het thema “Werking van het Puberbrein”. Kennelijk was het thema prikkelend genoeg voor veel ouders om aanwezig te zijn. Ruim 400 ouders luisterden aandachtig naar de lezing van wetenschapsjournalist en schrijver Mark Mieras, zelf ook vader en dus ervaringsdeskundige op dit gebied. Na de uitleg over het functioneren van het puberbrein volgde een flink aantal tips en tops die helpen in lastige situaties. “Vooral heeeel rustig blijven” blijkt te werken en diep ademhalen. Alles komt goed!

Ook in de workshops lieten ouders zich informeren. Zo trok de workshop van Buro Leerlingenhulp en Diantha van Happy, Healthy, Creative Learning ( www.happyhealthycreative.nl) veel belangstelling maar ook die van “Mooi Jong”, “Centrum voor Jeugd en Gezin” en Franca Nijman (gezinscoach). Goed om te ervaren dat zoveel instanties uit de wijk Segbroek vertegenwoordigd waren om ouders te helpen met tips.


Segbroek nieuws

Geen uitdaging te hoog voor 5VWO (zelfs als-ie circulair is…)

Voor vwo-5-leerlingen begon het schooljaar meteen met de Circular Challenge. In dit project werden de leerlingen verschillende vragen gesteld; hoe kunnen wij de school duurzamer maken? Hoe krijgen wij dit voor mekaar? Hoe kunnen we mensen betrekken bij het project? Na een intensieve samenwerking waarin veel progressie is geboekt, moesten de klassen hun ideeën naar buiten brengen.


Segbroek nieuws

Wetenschap: de Noordpoolacademie met Bernice Notenboom op 5 november

Donderdag 5 november en een deel van vrijdag 6 november nemen 2G1, 2V1, 2V2 en 2V3 deel aan de Noordpoolacademie in het kader van het Wetenschappelijk onderwijs op onze school. De Noordpoolacademie is een initiatief van stichting Oikos in samenwerking met Bernice Notenboom en DeBegaafdenwijzer.  Vorig jaar hebben de tweede klassen ook met succes deelgenomen aan dit unieke project rondom het thema "duurzaamheid".

Na een lezing met prachtige beelden van poolreizigster en documentairemaakster Bernice Notenboom gaan leerlingen aan de slag om een actie voor een beter klimaat te bedenken. Dit kan op school, thuis of in de wijk zijn. Ze ontwerpen een plan van aanpak en kunnen in de komende weken de acties ook ten uitvoer brengen. Daarvoor krijgen ze aan het eind van de dag een pitch training.

Het programma start donderdag om 8.30 uur en duurt tot 16.00 uur. Op vrijdag volgen de leerlingen het normale rooster. Tijdens het 4e, 5e en 6e uur werken de leerlingen aan een schrijfopdracht met het thema “duurzaamheid”. Het is de bedoeling dat ze de ervaringen van donderdag en hun eigen ideeën verwerken.  

Het Segbroek College is op 5 november ook "gastschool" voor enkele basisscholen in de omgeving. Deze doen mee met hun plusklasleerlingen uit de bovenbouw. De 5 VWO-leerlingen zijn ook actief in het programma betrokken. Ook zij zullen acties ontwerpen op gebied van een circulaire economie en enkele leerlingen hebben een organisatorische taak op zich genomen. Zo verlenen ze assistentie bij hun jongere collega's van de tweede klassen en verzorgen ze een duurzame lunch voor alle leerlingen.


Segbroek nieuws