Zoek

Aanmelden voor het Segbroek College

Toelatingsbeleid Segbroek College

Het Segbroek College is een openbare school voor mavo (vmbo-tl), havo, atheneum en gymnasium.

Klik hier voor het aanmeldformulier van het Segbroek College.

Leerlingaantal

Het Segbroek College kan ongeveer 430 leerlingen toelaten.

We streven hierbij naar de volgende verdeling:

 • 25% leerlingen met een vmbo-tl advies
 • 20% leerlingen met een vmbo-tl/havo advies
 • 25% leerlingen met een havo-advies
 • 15% leerlingen met een havo/vwo-advies
 • 15% leerlingen met een vwo-advies

Dit zijn streefcijfers voor de gewenste klassenindeling en de totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen kunnen wij door onderwijskundige of organisatorische redenen afwijken van deze indeling.

Het Segbroek College is een TopSport Talentschool.  De leerlingen die zich aanmelden voor dit programma worden hoe dan ook op het Segbroek College geplaatst. Voor hen geldt een aparte aanmeldingsprocedure.

 

Toelatingscriteria

Het basisschooladvies (of het gewijzigde advies PO in mei) is leidend in ons aannamebeleid. Bij aanmelding is minimaal een vmbo-tl-advies (mavo) nodig.

 
Overaanmelding

Wanneer er zich meer leerlingen aanmelden en plaatsbaar zijn dan waarvoor wij plek hebben, worden eerst de TopSport Talentleerlingen geplaatst. Vervolgens worden de onderstaande voorrangsregels toegepast:

 1. Leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op de school van aanmelding;
 2. Kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van aanmelding.

Daarna wordt onder de overige leerlingen geloot onder toezicht van een notaris. De afgelopen jaren is loting overigens niet aan de orde geweest.

 
Indelingscriteria

Na de plaatsing worden leerlingen in principe op de volgende wijze ingedeeld in de verschillende brugklassen:

 • Leerlingen met een advies vmbo-tl (mavo) komen in een mavo-klas (aan de Goudsbloemlaan).
 • Leerlingen met een advies vmbo-tl/havo worden in een havo/mavo-klas (aan de Goudsbloemlaan) geplaatst.
 • Leerlingen met een advies havo worden in principe in een havo/vwo-klas (aan de Klaverstraat) geplaatst.
  Geeft het onderwijskundig rapport daar echter aanleiding toe, dan kunnen leerlingen met een havo-advies ook worden ingedeeld in havo/mavo-klassen aan de Goudsbloemlaan. Het onderwijs in beide klastypen is namelijk op havo-niveau.
  In het geval we leerlingen met een havo-advies indelen op de Goudsbloemlaan, is er altijd eerst contact met de basisschool
  en de ouders geweest.
 • Leerlingen met een advies havo/vwo worden in een havo/vwo-klas (aan de Klaverstraat) geplaatst.
 • Leerlingen met een advies vwo (atheneum of gymnasium) komen in een vwo-klas (aan de Klaverstraat).

 

Aanmeldingsprocedure 2022-2023

Procedure aanmeldronde 1 schooljaar 2022-2023

 

In de eerste aanmeldronde wordt het aanmeldformulier van school, de keuzelijst (van alle scholen) en eventueel het aanmeldformulier van een Talentprogramma ingeleverd. Het aanmelden doen we vanwege de omstandigheden niet fysiek, maar op afstand: per post, in de brievenbus of digitaal. U krijgt van ons altijd een mailreactie als ontvangstbevestiging.

Het inleveren van het aanmeldformulier en de keuzelijst kan in de periode van 12 februari t/m 25 februari.

Mocht u binnen deze tijden niet in staat zijn het aanmeldformulier en de keuzelijst in te leveren, dan verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met de school via 070-3634940, of via administratie@segbroek.nl.

 
Procedure bij digitaal aanmelden via Onderwijs Transparant

Doet de basisschool mee met de digitale aanmelding via Onderwijs Transparant, dan dient u het adviesformulier en de voorkeurslijst digitaal via Onderwijs Transparant in. De overige documenten (aanmeldformulier van de school en pasfoto kunt u ondertekend inscannen en mailen naar administratie@segbroek.nl. U krijgt van ons per mail altijd een ontvangstbevestiging.

 
Bericht van plaatsing

Op donderdag 7 april of uiterlijk vrijdag 8 april krijgt u bericht of uw kind geplaatst is (per mail). Het is de school niet toegestaan om voor 8 april aan ouders en basisscholen informatie te verstrekken over toelating. De school mag geen wachtlijsten hanteren.

 
Procedure aanmelding TopSport Talentleerlingen

Voor het TopSport Talentprogramma moet het onderstaande formulier worden ingevuld. Dit formulier moet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 25 februari 2022 in bezit zijn van de TopSport Talentcoördinator, de heer Kila (kil@segbroek.nl). Naast het TopSport aanmeldformulier levert u daarbij ook het aanmeldformulier van school én de keuzelijst in met het Segbroek College op voorkeursplek 1. Meldt u uw kind voor 25 februari aan, dan garanderen wij een plaats op het Segbroek College (mits de leerling minimaal vmbo-TL advies heeft). Ná 25 februari kunnen wij deze garantie niet geven, maar kijken we naar de mogelijkheden.

U krijgt van de TopSportTalentcoördinator een bericht of uw kind toelaten is tot het TopSportTalentprogramma.

Let op: Als uw kind interesse heeft in de hockeyschool of voetbalschool van het TopSportTalentprogramma dient u zich hiervoor uiterlijk vrijdag 11 februari op te geven middels het inschrijfformulier van het TopSportTalentprogramma. Dit formulier kunt u hieronder vinden. De selectiemiddag voor de hockey- en voetbalschool zal plaatsvinden op woensdag 16 februari, zodat leerlingen van tevoren weten of ze toegelaten worden tot dit programma.

Aanmeldingsformulier TopSport Talent

 

Aanmeldronde 2 schooljaar 2022-2023

Vanaf maandag 11 april t/m donderdag 14 april kunt u uw kind, indien er beschikbare plaatsen zijn (te vinden via scholenwijzerdenhaag.nl) aanmelden op één van de volgende manieren (op afstand):

 • het regionale aanmeldformulier afleveren in de brievenbus van de school of verzenden per post;
 • het aanmeldformulier per mail ondertekend versturen aan de school

Op 21 en 22 april volgt dan bericht of uw kind geplaatst is (per mail).

 

Inschrijving op het Segbroek College

Voor de aanmelding vult u onderstaand aanmeldformulier in en deze stuurt u per post of mail op naar de school. Op dit formulier kunt u tevens aangeven of uw kind zich wil aanmelden voor een van de creatieve Talentprogramma’s (MuziekPlan, TheaterPlan, DansPlan, KunstPlan of Technologisch Design) of SportPlus. Voor de Talentprogramma’s volgt daarna een uitnodiging voor een intake.   

Bij vragen over de aanmeldingsprocedure kunt u mailen naar: administratie@segbroek.nl.