Zoek

Zelfcontrole

Je reactie kunnen uitstellen (RI) (Reactie-Inhibitie)
 • Ik luister eerst de instructie af voor ik aan de slag ga;
 • Ik denk eerst na voordat ik antwoord geef;
 • Ik kan heel goed even wachten als mij dit gevraagd wordt;
 • Ik kan me goed aan de regels houden.
   
Verbeterkaart Reactie-Inhibitie

 

 • Nadenken voor je iets doet. Stop-denk-doemethode.
 • Als je iets niet begrijpt, niet meteen vragen, maar geef jezelf eerst de tijd om het zelf uit te puzzelen.
 • Werk aan de hand van een stappenplan
 • Werk met de regel wat als … dan … Wat als ik het niet begrijp, dan… of: wat als ik een fout heb gemaakt, dan…
 • Ben je snel afgeleid? Probeer uit te zoeken met hulp van anderen wat de triggers zijn.
 • Ben je altijd impulsief in je reactie? Tel tot 10 voor je reageert. Oefen dit.
 • Eerst luisteren, dan doen.
 • Zorg dat je niet wordt afgeleid.
 • Ben je bang dat je vergeet wat je wilt zeggen als je niet meteen wordt gehoord?
 •  Schrijf het op, dan kan het altijd op een later moment worden gedeeld.
 • Boeken en laptop dicht tijdens instructie, dit voorkomt dat je tijdens de instructie toch aan de slag gaat.
 • Controleer jezelf op fouten.
 • Leer jezelf snel te herstellen.
 • Welke oplossingen ken je zelf?

 

Je emoties onder controle hebben (E) (Emotieregulatie)
 • Ook als ik boos of verdrietig ben, lukt het me om me met woorden te uiten;
 • Ik ben niet zo snel uit het veld geslagen of van slag;
 • Ik heb geen moeite me aan te passen als het anders loopt dan ik had gewild;
 • Ik kan goed inschatten hoe erg iets is en laat me dan niet snel gaan;
 • Als ik me emotioneel voel worden heb ik mijn emoties behoorlijk goed onder controle.

 

Verbeterkaart Emotieregulatie
 • Begrijpen wat de emotie veroorzaakt en wanneer.
 • Zet helpende gedachten in.
 • Werk met een ABC-schema.
 • Leerstrategieën met de wat als …dan…-regel. Als ik in paniek, raak dan…
 • Overzichtelijk maken van (leer)taken helpt rust creëren. Veel taken hebben kan een gevoel van paniek oproepen.
 • Leer innerlijke spraak aan om jezelf te bekrachtigen.
 • Social scripts gebruiken om beheersing aan te leren.
 • Wat kan ik wel, in plaats van denken: Ik kan het niet.
 • Growth mindset ontwikkelen met hulp van anderen.
 • Succeservaring opdoen.
 • Uitzoeken wanneer het wel goed gaat en wat hier de bevorderende factoren in zijn.
 • Voorbereiden op de situatie.
 •  Emotie koppelen aan de leersituatie en strategieën aanleren via de wat als… dan…-regel.
 • Mindfulness.
 • Faalangsttraining
 • Cognitieve gedragstherapie.
 • Bedenk hoe je stress of angst kunt voorkomen door een aanpassing in je voorbereiding.
 • Vraag een coach om feedback of een peptalk voor of na je leertaak als je voelt dat jij dat nodig hebt.