Zoek

Executieve functies

Executieve functies zijn de basisinstrumenten voor het organiseren, uit je geheugen ophalen, coördineren en verwerken van (nieuwe) informatie om voor jou belangrijk doelen te halen.

Dankzij je executieve functies kan je een strategie bedenken, beginnen met een stapsgewijze aanpak, effectief reageren op veranderingen en problemen, terwijl je je uiteindelijke doelen niet uit het oog verliest.

Executieve functies bestaan uit denk-onderdelen en doe-onderdelen. Nadenken over hoe je je tijd indeelt om een toets voor te bereiden is bijvoorbeeld een denk-onderdeel, terwijl het beginnen aan het volgen van je planning een doe-onderdeel is.

 

Wij gebruiken in deze studieplanner 11 executieve functies die belangrijk zijn voor leerlingen om gemakkelijker en sneller te kunnen leren en studeren. Hoe beter bij jou deze functies ontwikkeld zijn hoe minder last je hebt van te veel stress/zorg of juist te weinig stress/zorg. Niet alleen helpt het je bij de dingen die je voor school moet doen, maar ook bij andere zaken als sport, werk, omgaan met vrienden, etc.

 

Hieronder worden executieve functies kort benoemd. Onder elke functie staat ook een verbeterkaart met strategieën om de verschillende executieve functies te versterken. Als je een strategie uit de verbeterkaart uitzoekt om mee te gaan werken stel je jezelf de volgende vragen:

 

1.Wat ga ik doen?

2.Wanneer ga ik het doen?

3.Hoe doe ik het?

4.Wat doe ik als het niet lukt?

 

Het verbeteren van je executieve functies heeft tijd nodig. Op een paar momenten in het jaar maak je met behulp van een vragenlijst (die je van je mentor krijgt) een scan. Op basis van deze scan kleur je jouw cirkels in die in je studieplanner vindt. Je kunt dan goed zien welke van de executieve functies aandacht nodig hebben. In je studieplanner kun je elke week in de linkerkolom werken aan je eigen doelen. Dit kunnen vakdoelen zijn (bijvoorbeeld: hoe word ik beter in het werken met wiskundige vergelijkingen?) of persoonlijke doelen (bijvoorbeeld: hoe zorg ik ervoor dat ik minder stress heb? of de verbetering van een executieve functie (bijvoorbeeld: hoe zorg ik ervoor dat ik beter eerder begin met studeren?)

 

Als je aan het verbeteren van een executieve functie wilt werken doe dan als volgt

1.Kies uit jouw cirkel één functies uit waaraan je wilt werken.

2.Kies uit de verbeterkaart twee strategieën die goed bij je passen en die je wilt gaan uitproberen.

3.Evalueer een week later hoe dit gegaan is. Schrijf dan eventueel hier een tip of een top over aan jezelf.