Zoek

Gymnasium

Vwo - Gymnasium

Op het Segbroek College werken we iedere dag samen met jou aan de ontwikkeling van jouw talenten!

Onder vwo verstaan we het atheneum en het gymnasium. Het gymnasium is een zesjarige opleiding. In deze opleiding wordt, net als op het atheneum, een stevige basis gelegd om met succes een overstap te maken naar het wetenschappelijk onderwijs. 

Het verschil met het atheneum is dat je twee extra vakken volgt, namelijk Grieks en Latijn en dat je deelneemt aan speciale gymnasiumactiviteiten en excursies.

In de brugklas volg je Latijn en maak je kennis met Grieks. In klas 2 en 3 volgen alle gymnasiasten Latijn en Grieks. In de bovenbouw kies je als gymnasiast voor één of voor beide talen. Houd je van complexe vraagstukken oplossen en ben je op de basisschool goed in bètavakken zoals rekenen/wiskunde? Dan kunnen Latijn en Grieks heel erg leuk voor je zijn, omdat je analytisch en creatief leert te denken door teksten te vertalen. Dit kun je vergelijken met het oplossen van lastige puzzels. 

Bij Grieks en Latijn leer je overigens niet alleen over de taal, maar ook over mythologie, geschiedenis en het dagelijkse leven om je algemene kennis te verbreden. Ook leer je bijvoorbeeld de verbanden zien met andere moderne vreemde talen als Frans en Duits. 

 

Wat heb je aan Grieks en Latijn? Wat is het nut van deze talen?

Een gymnasiumdiploma wordt door universiteiten en werkgevers erg gewaardeerd, omdat het aantoont dat je lef en doorzettingsvermogen hebt en een extra uitdaging bent aangegaan naast de atheneumvakken. Tegelijkertijd ben je met een gymnasium- of atheneumdiploma direct toelaatbaar aan de universiteit. Daarnaast leer je door de klassieke talen kritisch te zijn, nauwkeurig teksten te lezen en te argumenteren, analytisch te denken en te interpreteren: allemaal vaardigheden die je nodig hebt om het vervolgonderwijs (universiteit) goed te kunnen doorlopen. Durf jij de uitdaging aan en lijkt het je leuk om Latijn en Grieks te leren? Dan is het gymnasium zeker iets voor jou! 

 

Wat onze afdeling gymnasium zo uniek maakt, is dat:

 • leerlingen met een vwo-advies automatisch in een vwobrugklas worden geplaatst. Leerlingen kiezen bij inschrijving voor het atheneum (1A) of het gymnasium (1G). Leerlingen die voor het atheneum kiezen, krijgen alsnog de mogelijkheid om tussentijds of aan het einde van het schooljaar over te stappen naar het gymnasium.

 • er naast de lessen allerlei gymnasiumactiviteiten worden georganiseerd. Denk in de brugklas aan: een bezoek aan het Archeon, een gymnasiumbrugklasdag en het naspelen van de Olympische Spelen. Uiteraard vindt er ook een schoolbrede gymnasiumdag (1G t/m 5G) plaats, met interne en/of externe activiteiten.

 • het Segbroek College de enige WetenschapsOriëntatie Nederland (WON) school in Den Haag is. Dat betekent dat er vanaf klas 1 tot en met 6 wordt gewerkt aan onderzoekend leren en leren onderzoeken, wat zorgt voor extra bagage naar het vervolgonderwijs. In zowel projectvorm, in de activiteitenweken, als in de vakken wordt aandacht besteed aan WON. Leerlingen leren vanuit verschillende culturen en perspectieven naar de wereld te kijken, te onderzoeken, en worden uitgedaagd om creatief en kritisch te denken.

 • het Segbroek College aandacht heeft voor excellentie, waardoor je uitgedaagd kan worden met verdieping en verbreding in een bepaald vakgebied. Denk hierbij aan lessen volgen voor een bepaald vak op een hoger niveau of vervroegd examen doen in een bepaald vak. 

 • het Segbroek College verrijkings- en versnellingsmogelijkheden biedt. We hebben onder meer een goede samenwerking met de universiteiten van Delft en Leiden, waardoor je kan deelnemen aan hun pre-university en pre-classes.

 • het Segbroek College aandacht heeft voor jong leiderschap, denk hierbij bijvoorbeeld aan ons buddysysteem. De bovenbouwleerling (buddy) kan jou gedurende een aantal weken helpen, bijvoorbeeld bij het stellen van doelen en het plannen met behulp van de studieplanner. Ook kan de buddy jou helpen met het maken van een leerschema voor de toetsweek en geven, waar ze kunnen, extra uitleg of bijles.

 • het Segbroek College Cambridge (versterkt Engels) en DELF (versterkt Frans) aanbiedt: programma’s waarbij je de taal op een hoger niveau leert dan in je reguliere vaklessen. Daarbij ontvang je ook een internationaal erkend certificaat om je niveau van taalvaardigheid aan te kunnen tonen. Dit kan in je voordeel zijn bij vervolgstudies en bij toekomstige werkgevers.

 • het Segbroek College in de bovenbouw het vak Klassieke Culturele Vorming aanbiedt, waar thema’s als mythologie, architectuur, drama en filosofie worden behandeld.

Bovendien bieden we op het Segbroek College een aantal unieke vakken aan:

 • in klas 1 en 2 volg je het vak Global Perspectives (GP). Je leert je eigen mening onderbouwen en je leert vanuit verschillende perspectieven naar de wereld kijken. Iedereen is anders, dus heeft iedereen ook een andere mening en een ander perspectief. Bij GP kijken we naar de actualiteiten en de grote problemen in de wereld. Dit doen we door samen te onderzoeken, te debatteren en te presenteren.

 • in klas 3 volg je het vak wetenschapsfilosofie. Bij het vak wetenschapsfilosofie ga je stilstaan bij vragen waar andere mensen niet bij stilstaan. En filosoferen betekent ook kritisch denken. Dat betekent dat je bij dit vak ook je eigen ideeën goed onder woorden leert brengen. Daarnaast ga je bij dit vak wetenschappelijk onderzoek doen en leer je een onderzoeksverslag te schrijven die voldoet aan allerlei academische eisen.

 • in klas 1 t/m 3 volg je het vak programmeren. Bij programmeren en informatica gaat het nu eens niet over hoe je websites, programma’s en apps gebruikt, maar je maakt ze zelf. Een technisch, creatief vak waar veel toekomst in zit.

 • tot slot heeft het Segbroek College een breed vakkenaanbod in de bovenbouw, waaronder wiskunde D, muziek, drama, dans, filosofie, Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) en Natuur, Leven en Technologie (NLT). Klik hier voor het volledige profielenoverzicht en vakkenaanbod.