Zoek

WON - Wetenschap op het vwo

Klaverstraat

Wetenschap in klas 1 t/m 6 vwo (WON): onderzoekend leren en leren onderzoeken 

 

Maak kennis met wetenschap: onderzoekend leren en leren onderzoeken 

Op het Segbroek College ben je vanaf de brugklas vwo (atheneum en gymnasium) al bezig met onderzoekend leren en leren onderzoeken: zowel in projecten als in de vaklessen. Wij doen dat op het Segbroek College met de WON akademie. Het Segbroek College is de enige WON-school in Den Haag en dat maakt ons uniek in de regio! Wij geven jou iets extra’s mee voor je vervolgopleiding en de toekomst! 

 

Wat zijn de voordelen voor jou?

In de WON akademie van het Segbroek College leren we je vanaf de brugklas tot en met klas 6 in de lessen en in projecten onderzoeken op te zetten, academisch te schrijven en te presenteren. Op het Segbroek College dagen we je uit om nieuwsgierig te zijn, creatief te denken, te reflecteren en leren we je op een analytische manier denken en met een kritische blik naar jezelf, anderen en de wereld te kijken. Hiermee ontwikkelen we bij jou een academische houding die later ook bij je wordt verwacht bij het volgen van een universitaire studie.

 

Vanaf de brugklas ga je leren hoe je hoofd- en deelvragen op kunt stellen, leer je te observeren en leer je interview- en enquêtevragen op te stellen en af te nemen. Ook ga je onderzoeken hoe iets in elkaar zit en kritisch kijken naar of wat jij en je klasgenoten beweren eigenlijk wel klopt. Op het Segbroek College leren we je ook om vanuit verschillende perspectieven en culturen naar de wereld te kijken.

 

Kortom: door te leren onderzoeken en onderzoekend te leren, ontwikkelen we bij bij jou allerlei vaardigheden die heel erg belangrijk zijn in deze wereld die continu verandert. Jij kunt hierdoor een bijdrage leveren aan oplossingen voor allerlei problemen in de wereld! Lijkt het je leuk om hieraan een bijdrage te leveren? Dan is het vwo (atheneum en gymnasium) op het Segbroek College zeker iets voor jou!

 

Enkele voorbeelden in de praktijk                                                                           

 • In de brugklas wordt een excursie naar het museum van Volkenkunde in Leiden georganiseerd, waarbij je in groepjes aan de hand van een onderzoeksvraag een dier gaat onderzoeken. 

 • Je leert bij het vak Global Perspectives (GP) je eigen mening onderbouwen en je leert vanuit verschillende perspectieven naar de wereld kijken. Iedereen is anders, dus heeft iedereen ook een andere mening en een ander perspectief. Bij GP kijken we naar de actualiteiten en de grote problemen in de wereld. Dit doen we door samen te onderzoeken, te debatteren en te presenteren.

 • In 2 vwo wordt het project 'Wijk af' gehouden, in samenwerking met het Haags Jongerenatelier. De leerlingen verdiepen zich eerst een dag theoretisch in de architectuur van Den Haag. Zij krijgen een lezing over het ontstaan van de stad Den Haag en architectuur in de Bloemenbuurt. Na de lezing krijgen de leerlingen verdere uitleg van een architect. Vervolgens gaan ze onder leiding van deze expert op excursie door de wijk. Tijdens deze ochtendexcursie leren de leerlingen te kijken door de ogen van een stedenbouwkundige of een architect te kijken. Daarna zullen de leerlingen onder begeleiding van de architect en een docent aan een concept voor hun prototype werken, schetsen maken en een PowerPoint voor de presentatie voorbereiden. Op de tweede dag zullen de leerlingen hun prototype en presentatie afmaken. Tijdens het project zullen diverse onderzoeksvaardigheden en de ontwerpcyclus van WON centraal staan. De leerlingen ontvangen een probleemstelling die zij aan de hand van een rondleiding door de wijk gaan verkennen. Daarna zullen zij ideeën en oplossingen verzinnen die zij in hun schetsen verwerken. Aan de hand van de schetsen zullen zij hun prototype maken welke zij aan klasgenoten en ouders zullen presenteren. 

 • Je leert bij het vak wetenschapsfilosofie in 3 vwo eerst een aantal begrippen hanteren; wetenschap, methode en herhaalbaarheid, feiten en toetsbaarheid, het verschil tussen theorie en hypothese, causaliteit en correlatie en inductie en deductie. Daarna maak je kennis met de empirische cyclus en leer je hoe empirisch onderzoek vorm krijgt. Als afronding ga je zelf een eenvoudig onderzoek uit te voeren in je eigen omgeving en daar een onderzoeksverslag over schrijven.

 • In 3 vwo wordt het project 'Wereldfestival Cina' gehouden, waarin leerlingen vanuit verschillende perspectieven naar het land gaan kijken. Er vindt een digitale uitwisseling plaats met een Chineese school en daarnaast leren zij over de taal, de cultuur en over alledaagse dingen zoals het eten en vrijetijdsbesteding. 

 • In 3 vwo wordt ook het project 'Duurzaamheid' gehouden, waarin leerlingen onder andere nieuwe producten maken van afval. Dit doen zij met behulp van onder andere 3D-printers. Tegelijkertijd verdiepen leerlingen zich in de poblematiek omtrent duurzaamheid in Nederland en in andere delen van de wereld. De leerlingen werken toe naar een eindpresentatie over het hoofdprobleem, de context en de oplossing. Hierin beantwoorden zij ook de vragen over wat hulp kan doen, wat anderen kunnen betekenen en wat jongeren zelf kunnen doen voor een betere wereld.

 • In de bovenbouw maken de leerlingen tijdens de WON-inspiratiedag opnieuw kennis met het thema  “Wat is wetenschap ?” Dit is de aftrap op weg naar het maken van hun profielwerkstuk in 6 vwo.  In de onderbouw hebben de leerlingen middels projecten zelf kleine  onderzoek gedaan. In de examenklas moeten de leerlingen voor hun eindexamen het profielwerkstuk schrijven. Dit is een groot onderzoek in duo’s over een thema uit hun profiel.  Voor deze dag hebben we de wetenschapper  Dr. Barry Fitzgerald uitgenodigd. Op zijn website van de TU-Delft wordt hij voorgesteld. Hierbij de link: Dr. Barry Fitzgerald (tudelft.nl) Daarnaast nemen leerlingen deel aan de Masterclass met als thema de Energietransitie. In één dag krijgen leerlingen een helder en volledig overzicht van ons huidige energiesysteem, de klimaatproblematiek, en de noodzaak en urgentie van de energietransitie. Deze masterclass bestaat uit discussies, rollenspellen, groepsopdrachten en meer. Tot slot werken leerlingen met aardrijkskunde in hun vakkenpakket een dag aan het thema duurzaamheid. Het thema is landbouw-klimaat adaptatie. Hoe kunnen de boeren zo efficiënt en duurzaam mogelijk produceren? Het programma wordt in samenwerking met de Stichting Technotrend georganiseerd in samenwerking met de sectie aardrijkskunde De leerlingen beginnen de dag met een bezoek aan het Moerasbos in de Vreeswijkstraat. Voor meer informatie hierbij de link: Climate-KIC - Young Innovators

Meer informatie?

Ga naar: Home - Won Akademie


 

                                

 

Buitenschoolse activiteiten

Op het Segbroek kun je meedoen aan verschillende buitenschoolse activiteiten om ook op die manier de samenleving beter te leren kennen. Deze activiteiten zijn geconcentreerd in drie zogeheten activiteitenweken, waardoor de lesuitval in de overige onderwijsweken tot een minimum beperkt blijft. We streven ernaar om voor elk leerjaar per activiteitenweek iets bijzonders te organiseren. Om een paar voorbeelden te noemen:

 • Bezoek aan Leiden en Amsterdam (met museumbezoek)
 • Kennismakingskamp (brugklas)
 • Reizen naar wereldsteden (mavo, havo en vwo)
 • Diverse projecten
Zweden bezoek
Kenia