Zoek

Vertrouwen om te worden wie je bent

Vertrouwen in eigen kunnen is een fundament van ons onderwijs. Dat vertrouwen ontwikkelt en versterkt zich in de loop van de jaren. Leerlingen krijgen steeds meer keuzemogelijkheden. We begeleiden de leerlingen hierin stap voor stap. Ons hele onderwijssysteem is gericht om de leerlingen zelfstandig te maken met het maken van eigen keuzes en hen ook de hulp te bieden wanneer dit nodig is. 

Tegelijkertijd is het Segbroek College een openbare scholengemeenschap waarin de diversiteit onder de leerlingen een groot goed is. Deze maatschappelijke diversiteit is al 35 jaar de kracht van onze school waarbij iedereen kan zijn die hij wil en de veiligheid er is om daarin jouw eigen pad te ontdekken. Onze opdracht is om onze leerlingen voor te bereiden op een zinvol leven waarbij verbindingen worden gelegd om samen de maatschappij te versterken. Om jonge mensen kennis en vaardigheden aan te reiken die ze nodig hebben in een dynamische wereld. Het Segbroek ziet zichzelf als een samenleving in wording. 

Onze school trekt leerlingen uit heel Den Haag en omgeving en is daarmee een afspiegeling van de grootstedelijke samenleving. We zijn onlosmakelijk verbonden met de omgeving. Zo werken we ten behoeve van het onderwijs en de verschillende Talentprogramma’s nauw samen met culturele, maatschappelijke instellingen en met mbo- en hbo-opleidingen