Zoek

Het Segbroek is er voor iedereen

Het Segbroek is de grootste openbare scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in Den Haag en de regio Haaglanden. Maatschappelijke diversiteit is al 35 jaar de kracht van onze school. Onze opdracht is om onze leerlingen voor te bereiden op een zinvol leven in onze samenleving. Om jonge mensen kennis en vaardigheden aan te reiken die ze nodig hebben in een dynamische wereld. Het Segbroek ziet zichzelf als een samenleving in wording.

Onze school trekt leerlingen uit heel Den Haag en omgeving en is daarmee een afspiegeling van de grootstedelijke samenleving. We zijn onlosmakelijk verbonden met de omgeving. Zo werken we ten behoeve van het onderwijs en de verschillende Talentprogramma’s nauw samen met culturele, maatschappelijke instellingen en met mbo- en hbo-opleidingen