Zoek

Werken met chromebooks op het Segbroek

Waarom werken we met chromebooks?

Bij ons werken we met chromebooks in de lessen ter ondersteuning van het leerproces. Vanuit de visie van de school willen we chromebooks gebruiken voor twee zaken. Ten eerste om het leren van leerlingen zichtbaar te maken voor de docent. Dat kan bijvoorbeeld door het gebruik van digitale middelen als LessonUp of Socrative. Ten tweede willen we aansluiten bij het niveau waar de leerling op dat moment zit. Meerdere secties hebben een digitale methode die op een adaptieve manier werkt en dus aansluit bij het niveau van de leerling. Een voorbeeld daarvan is dat als leerlingen een deel van de stof lastig vinden en daar fouten in maken dat zij over dit stuk juist meerdere vragen krijgen. Als leerlingen die basisvragen juist wel goed kunnen, worden de vragen steeds moeilijker. 
 

Samenwerking met The Rent Company

Als school werken we samen met The Rent Company, een bedrijf dat gespecialiseerd is in samenwerken met het Voortgezet Onderwijs. Wij raden ouders en leerlingen aan om via The Rent Company een device aan te schaffen op het moment dat zij in de brugklas bij ons starten. Juist omdat we het belangrijk vinden dat alle leerlingen een device hebben, leggen we daar zelf als school ook een stimuleringsbijdrage bij. 

 

Welke voordelen heeft het samenwerken met The Rent Company?

  • Goede prijs-kwaliteit balans
  • Zekerheid bij schade en mogelijke herstelmogelijkheden
  • Vervangend model als chromebook gerepareerd wordt
  • Duidelijk bij wie je moet zijn (1 aanspreekpunt)
  • Alle leerlingen met hetzelfde device
  • Mogelijkheden tot samenwerking met stichting Leergeld indien nodig

 

Informatie voor nieuwe brugklassers en ouders?

Vanuit school krijgen ouders en leerlingen uit groep 8 die zich hebben aangemeld voor de brugklas hierover een uitvoerige brief. Daarnaast wordt ook een ouderavond georganiseerd om alles toe te lichten. 

De kosten voor een device zullen ook in de brief worden toegelicht. Omdat de prijzen wijzigen per jaar noemen we hier nu geen standaardprijs per jaar.