Zoek

Kosten

Algemene ouderbijdrage

Van de rijksoverheid krijgt de school geld om het onderwijs te verzorgen. Maar het schoolleven bestaat niet alleen uit lessen. Algemene voorzieningen zoals de mediatheek, culturele en sportieve evenementen buiten en binnen de school, een ongevallenverzekering, horen er óók bij, al zijn die niet voorzien in de overheidsfinanciering. Hetzelfde geldt voor uitgaven aan ICT-onderwijs, cito (examens), activiteiten in het kader van beroepskeuze of vervolgstudie, speciale lessen weerbaarheidstraining en het jaarboek voor alle examenleerlingen, drukwerk, schoolpasjes, schoolfeesten, sinterklaasvieringen, kerstvieringen, kerstgala’s,  etc.

We vragen aan ouders daarom een algemene ouderbijdrage van €110 per leerling. Voor het tweede en volgende kind uit één gezin geldt een korting van €12,50 per kind. De algemene ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Wanneer ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet voldoen, vindt geen uitsluiting plaats van onderdelen van het aangeboden lesprogramma.  Schoolboeken betaalt het Segbroek College met gelden van de overheid die daarvoor bestemd zijn. Voor schoolboeken wordt dus geen bijdrage gevraagd. Voor de kosten van de diverse Talentprogramma's verwijzen wij naar de informatie bij de betreffende plannen.

Verantwoording van de ouderbijdrage

Jaarlijks legt de directie verantwoording van de besteding van de ouderbijdrage af aan de oudergeleding van de MR en aan de Ouderraad. In samenspraak wordt de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage voor wat betreft het daarop volgend cursusjaar bezien en, indien nodig, herzien. 

Kwijtscheldings- en reductieregeling

Wanneer u de vrijwillige ouderbijdrage in delen wenst te betalen dan kunt u hierover contact opnemen met onze financiële administratie via gbn@segbroek.nl.

Overige kosten

Naast de algemene ouderbijdrage brengen we specifieke afdelingsgebonden kosten in rekening. Hiervoor ontvangen ouders een aparte factuur met een specificatie van de kosten. In het algemeen betreft het hierbij kosten voor het schoolkamp dat in leerjaar 1 en 2 georganiseerd wordt en de bovenbouwreis in de leerjaren 3 mavo, 4 havo en 4 vwo

Overigens is betaling in termijnen altijd bespreekbaar.