Zoek

Ouderraad

Welkom op de pagina van de ouderraad!

De Ouderraad van het Segbroek College bestaat uit een enthousiaste groep ouders van leerlingen uit de onder- en bovenbouw verdeeld over beide gebouwen. De ouderraad bestaat idealiter uit 10-12 leden.

Wat is de ouderraad?

De ouderraad is een overlegorgaan tussen ouders en de school en vergadert gemiddeld zes maal per jaar.

Wat doet de ouderraad onder meer?

  • De ouderraad is er in eerste instantie voor de ouders en fungeert ook als aanspreekpunt voor ouders. Voor problemen of vragen over het onderwijs van uw kind is de mentor de aanspreekpersoon;
  • De ouderraad helpt mee in het halen van doelstellingen van de school, is sparring-partner voor de schoolleiding over een aantal zaken (o.a. het Schoolplan) en wordt vaak om advies gevraagd over bepaalde aspecten. Ook geeft de ouderraad desgevraagd advies aan de school over diverse zaken;
  • De ouderraad vergadert een paar maal per jaar met een vertegenwoordiging van de schoolleiding en organiseert een jaarlijkse thema-avond. Tijdens zo’n thema-avond wordt er veelal door externe deskundigen uitgebreid ingegaan op diverse aspecten zoals omgaan met social media, verslaving, pubergedrag etc. Alle ouders ontvangen hiervoor en uitnodiging via magister;
  • Bij de diploma-uitreikingen is de ouderraad medeorganisator en helpt bij diverse activiteiten;
  • Bij de informatiedagen en open dagen van de school fungeert de ouderraad als medegastheer/vrouw;
  • Binnen de ouderraad zelf kunnen diverse activiteiten opgezet worden.

Indien nodig, kan de ouderraad bemiddelen tussen u en de school, advies geven en eventueel doorsturen naar de juiste instanties of personen binnen de school.

Wilt u ook eens een mening over iets waarmee u te maken hebt horen en advies krijgen van andere ouders, of wilt u een keer een vergadering bijwonen dan kunt u contact opnemen met de ouderraad via ons e-mailadres (ouderraad@segbroek.nl).