Zoek

Onderwijs op het Segbroek College

Het Segbroek College is een sportieve en creatieve school. Dat betekent dat je bij ons leert om je talenten te ontdekken en je grenzen te verleggen om zo tot jouw beste prestaties te komen. We coachen je daarbij en bieden je een veilige omgeving om te leren. Dat doen we voor al onze leerlingen, waar ze ook vandaan komen en wat hun talent ook is.

Daar zijn we echt goed in. Niet voor niets zijn wij de enige Topsporttalentschool in de regio en zijn we een erkende Cultuurprofielschool. Wij weten hoe je leerlingen tot topprestaties kunt brengen. Dat vraagt oog voor de leerling, een enorme betrokkenheid, goede coaching en veel flexibiliteit.

 

Het Segbroek is een openbare school

Het Segbroek College is een openbare school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. Een veilige plek waar je mag zijn wie je bent. Iedereen is bij ons welkom. Iedereen heeft bijzondere eigenschappen en iedereen leert anders. Wie je ook bent, op het Segbroek word je echt gezien.

 

Op het Segbroek ligt de lat hoog

Inspanning en resultaat kun je niet los zien van elkaar. De lat is haalbaar, maar ligt wel hoog. Je inzet, nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding worden erg gewaardeerd. Want op school werk je aan je eigen ontwikkeling. Je bereidt jezelf voor op je leven na je schooltijd. Dat vinden we belangrijk. Je verlaat de school dan ook met een diploma waar je trots op mag zijn. Een diploma dat goed aansluit op de verschillende vervolgopleidingen.

 

Op het Segbroek leer je meer

Op het Segbroek doe je niet alleen kennis op, maar leer je ook samenwerken, elkaar inspireren, elkaar aanspreken en omgaan met opbouwende kritiek. Je leert kritisch naar jezelf te kijken en verantwoordelijkheid te dragen. Je leert niet alleen van docenten, maar ook van je medeleerlingen. Segbroek is de maatschappij in het klein.

 

Onderwijs op onze mavo

Onze mavo is gehuisvest aan de Goudsbloemlaan. In een veilige en kleinschalige omgeving bieden wij mavo-onderwijs aan leerlingen met het advies vmbo-tl aan. Leerlingen met een tl/havo-advies krijgen les in de havomavo-klassen. In speciale flex-uren bieden we voldoende aandacht voor maatwerk en individuele ondersteuning.

Onze mavoleerlingen kunnen meedoen aan het Bèta Challenge Programma. We werken samen met het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven. Opdrachten passen bij wat onze leerlingen nu en later nodig hebben. Toepassing van bestaande en nieuwe technologie staat centraal. Bij het uitvoeren van opdrachten, aangeleverd door bedrijven, doen onze leerlingen in groepsverband onderzoek, verdiepen zich in het onderwerp en het bedrijf en maken een ontwerp voor een nieuw product.

Vaardigheden die leerlingen nodig hebben, ontwikkelen we in het vak ontwerpen, onderzoeken en ondernemen (O3) in de onderbouw. In het examen(keuze)vak Technologie en Toepassing, kan de leerling zich hier verder in ontwikkelen. Daarnaast neemt de mavo deel aan het project Sterk Techniek Onderwijs Den Haag.

 

Onderwijs op onze havo en vwo

Leerlingen met een havo- of havo/vwo-advies, krijgen les in onze havo/vwo-brugklassen aan de Klaverstraat. In speciale flex-uren bieden we voldoende aandacht voor maatwerk en individuele ondersteuning.

Leerlingen met een vwo-advies komen in onze atheneum of gymnasium brugklassen. Vanaf het begin worden ze uitgedaagd op hoog niveau. Ze maken al kennis met de wetenschap in de vaklessen en projecten. Verder besteden we aandacht aan de wereld om ons heen in het vak Global Perspectives. Bij het vak Programmeren werken we aan probleemgestuurde ICT-opdrachten.

Vanaf het eerste jaar is er versterkt Engels: een uitstekende voorbereiding op het Cambridge Engels dat we in de voorexamenklassen H en V aanbieden.

 

Verlof aanvragen

Verlof dient aangevraagd te worden bij de teamleider van de afdeling. De teamleider is gebonden aan de regels van Leerplicht. 

In de week voor de zomervakantie mogen we geen verlof geven. Deze verlofaanvragen moeten we dan afwijzen. Alleen in heel bijzondere gevallen mogen we verlof geven.

Voor meer informatie check:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties