Zoek

Onderwijs op het Segbroek College

Op het Segbroek College werken we iedere dag samen met jou aan de ontwikkeling van jouw talenten!
 

Op het Segbroek College vinden we het belangrijk dat je kunt zijn wie jij bent en kunt worden wie je wilt zijn. We realiseren een fijne, veilige en warme leeromgeving waardoor jij echt tot je recht komt. Wie je ook bent. Het Segbroek College is een inclusieve school met heel veel mogelijkheden: ook voor jou! We vinden de persoonlijk aandacht voor onze leerlingen echter zo belangrijk dat zij onze school als intiem, gemoedelijk en sfeervol ervaren. Want op het Segbroek College zijn we nieuwsgierig naar wie jij bent, wat jou drijft, waar jouw interesses liggen, waar je goed in bent en waar je nog kan leren en ontwikkelen. Om op die manier, vanaf het eerste jaar het beste uit jou te halen.


Bij ons op school leer je niet alleen van alles over verschillende onderwerpen, maar je wordt ook sterker in het oplossen van problemen, in het creëren van nieuwe dingen en in het omgaan met elkaar. Dat geeft vertrouwen in jezelf, vertrouwen in eigen kunnen. Met veel liefde en plezier helpen onze docenten en onze mentoren je hierbij. Zij weten als geen ander hoe belangrijk dit vertrouwen is in deze tijd. Leren doen we met elkaar. Als je leert, word je niet alleen wijzer, je wordt ook beter in leren. En dat laatste gaat je helpen op school, thuis en straks in jouw toekomst. Kortom: je wordt als leerling van het Segbroek College opgeleid tot een vakvaardige, vrijdenkende en veerkrachtige leerling. Je leert jezelf nóg beter kennen en eigen verantwoordelijkheid te nemen zowel op onze school als in de maatschappij.

 
Flexrooster

Op het Segbroek College werken we met het flexrooster. De kern van het ons rooster is dat wij zo goed mogelijk willen voldoen aan de leerbehoefte van de leerlingen en dat wij hen begeleiden om zelf hun pad te vinden in school en de maatschappij. Leerlingen kiezen waar ze hulp bij nodig hebben en docenten sluiten aan bij de hulpvraag van leerlingen. De flexuren worden gebruikt voor extra begeleiding voor bepaalde vakken of het maken van huiswerk. Leerlingen kunnen zelf keuzes maken binnen duidelijke kaders. De basis blijft een kern van klassikale lessen met één docent per klas. Hierdoor blijft het Segbroek College een persoonlijke school, waar structuur voorop staat en de leerling leert vertrouwen in zijn eigen kunnen.

Op het Segbroek College werken we met een rooster waarin de lessen een lengte hebben van 80 minuten. Daarnaast zijn huiswerkuren, vak studiewerktijd en stiltestudiewerktijd opgenomen. Leerlingen kiezen in het rooster zelf een aantal van deze uren. Dit rooster noemen we het flexrooster. 

Wil je meer over de invulling van het flexrooster lezen? Bekijk het hier

 

Studieplanner

Bij ons krijgt iedere leerling een Segbroek studieplanner - een soort agenda - aan het begin van het nieuwe schooljaar. Door met een papieren agenda te werken zien we dat leerlingen zelf overzicht krijgen en dit helpt hen om overzicht te krijgen. 

De studieplanner is als extra ondersteuning van het flexrooster en we hebben hiermee drie doelstellingen:

  1. leerlingen leren ordenen: wat is het huiswerk en wanneer moet het af zijn?
  2. leerlingen leren plannen: wanneer in de week ga ik het huiswerk maken en wanneer heb ik vrije tijd?
  3. leerlingen leren reflecteren: wat was mijn doel en hoe komt het dat ik deze doelstelling wel of niet gehaald heb. 

Tijdens de mentoruren besteden de mentoren aandacht aan deze drie aspecten en helpen we onze leerlingen op die manier stapsgewijs vooruit. Tenslotte wordt de studieplanner ook gebruikt voor het bijhouden van de gekozen flexuren. 

Meer weten? Klik hier.

 

Sportieve en creatieve school

Wij zijn in Den Haag dé school waar sport, creativiteit en onderwijs samen komen. Dat betekent dat je bij ons leert om je talenten te ontdekken en je grenzen te verleggen om zo tot jouw beste prestaties te komen. We coachen je daarbij en bieden je een veilige omgeving om te leren. Dat doen we voor al onze leerlingen, waar ze ook vandaan komen en wat hun talent ook is.

Daar zijn we echt goed in. Niet voor niets zijn wij de enige Topsporttalentschool in de regio en zijn we een erkende Cultuurprofielschool. Wij weten hoe je leerlingen tot topprestaties kunt brengen. Dat vraagt oog voor de leerling, een enorme betrokkenheid, goede coaching en veel flexibiliteit. 

Niet alleen in onze Talentprogramma’s maar ook in ons onderwijs zijn deze creatieve en sportieve uitgangspunten te vinden. Bij ons kunnen leerlingen bijvoorbeeld eindexamen doen in BSM (bewegen, sport en maatschappij: een uitbreiding van Lichamelijke Opvoeding), Muziek en Drama. In de brugklas hebben alle leerlingen twee keer per week LO. In onze eigen fitness op beide locaties kunnen leerlingen onder begeleiding van een docent ook trainen. 

 

Het Segbroek is een openbare school

Het Segbroek College is een openbare school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. Een veilige plek waar je mag zijn wie je bent. Iedereen is bij ons welkom. Iedereen heeft bijzondere eigenschappen en iedereen leert anders. Wie je ook bent, op het Segbroek word je echt gezien. Dit is onder andere te zien bij onze GSA, maar ook op de manier waarop leerlingen vanuit alle achtergronden met respect met elkaar omgaan. Bij ons leer je in de klas én daarbuiten van elkaar perspectief om klaar te zijn voor de maatschappij. 

 

Op het Segbroek ligt de lat hoog

Inspanning en resultaat kun je niet los zien van elkaar. De lat is haalbaar, maar ligt wel hoog. Je inzet, nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding worden erg gewaardeerd. Want op school werk je aan je eigen ontwikkeling. Je bereidt jezelf voor op je leven na je schooltijd. Dat vinden we belangrijk. Je verlaat de school dan ook met een diploma waar je trots op mag zijn. Een diploma dat goed aansluit op de verschillende vervolgopleidingen.

 

Op het Segbroek leer je meer

Op het Segbroek doe je niet alleen kennis op, maar leer je ook samenwerken, elkaar inspireren, elkaar aanspreken en omgaan met opbouwende kritiek. Je leert kritisch naar jezelf te kijken en verantwoordelijkheid te dragen. Je leert niet alleen van docenten, maar ook van je medeleerlingen. Segbroek is de maatschappij in het klein.

 

Remedial teaching

Remedial teaching is hulp aan leerlingen met leerproblemen. Dyslexie, dyscalculie, add, adhd of lichamelijke problemen (bijv. diabetes of epilepsie etc.) kunnen je leerresultaten negatief beïnvloeden. De RT kan je dan tips geven hoe je de dingen kunt aanpakken en leerlingen faciliteren door bijv. extra tijd te geven. Voor meer info klik hier