Zoek

Gouden Segbroekregels

Als basis voor een prettige en veilige omgang met elkaar hanteren we de volgende basisregels. Deze regels gelden voor iedereen op school, leerlingen en personeel:

Je hebt respect voor de ander en je bent aanspreekbaar op je gedrag.

Je bent op tijd voor de les en voor afspraken.

Je hebt je op de les en/of op de afspraak voorbereid.

Jouw ruimte eindigt daar waar die van de ander begint.

 

Afspraken met leerlingen

Alle rechten en plichten van de leerlingen van het Segbroek College zijn vastgelegd in het leerlingenstatuut.
De Gouden Segbroekregels zijn daar een onderdeel van. 

 1. Je stalt je fiets of scooter altijd op het schoolplein in de fietsenrekken. Alleen op de Klaverstraat mogen de scooters op de stoep staan.
 2. Je zorgt dat je overal en altijd op tijd bent. Ben je te laat: dan haal je een telaatbriefje, anders laat de docent je niet toe tot de les.
 3. Voordat de lessen beginnen berg je je jas op in je locker of garderobe; dat geldt ook voor petjes en mutsen.
 4. Je gedraagt je in het hele gebouw fatsoenlijk; dus niet rennen, schreeuwen en je ruimt je eigen rommel op.
 5. Je zorgt ervoor dat je altijd je spullen bij je hebt: boeken, schriften, gymspullen etc.
 6. Je hebt altijd je huiswerk gemaakt. Als dat een keer niet gelukt is, vertel je dat de docent aan het begin van de les.
 7. De basisregel voor de omgang met elkaar is respect en verdraagzaamheid: dus niet schelden of vechten. En pesten? Dat doen we niet op het Segbroek, ook niet via de social media.
 8. Je gaat met respect om met het gebouw en alle voorzieningen. Je blijft van andermans spullen af. Je zorgt er ook voor dat je in de buurt van de school niet voor overlast zorgt.
 9. Je mag alleen eten en drinken in de kantine en op het schoolplein.
 10. Je gaat pas naar het lokaal als de eerste bel gegaan is. Je bent tijdens de lessen en in de pauzes dus niet op de gangen of in de lokalen. Zit je in de onderbouw (klas 1-2-3) dan blijf je in de pauze en in tussenuren op het schoolterrein. Het kleine atrium aan de Klaverstraat is tijdens de lessen alleen toegankelijk als studieruimte voor de stilte flexuren.
 11. De docent bepaalt of je je smartphone mag gebruiken ter ondersteuning van de les. In alle andere gevallen en vooral tijdens toetsen (!) is je telefoon uitgeschakeld of stop je hem aan het begin van de les in de telefoontas.
 12. Je gebruikt social media, zoals Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram etc. waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk voor het onderhouden van contact met je vrienden, je medeleerlingen en je familie. Je gebruikt deze social media niet om medeleerlingen, medewerkers van de school of de school zelf in diskrediet brengen.
 13. Beide schoolgebouwen en -terreinen zijn rookvrij. Dat betekent dat roken verboden is en dat ook vervangende middelen zoals de elektrische sigaret en de waterpijp niet zijn toegestaan. Schoolfeesten zijn ook rook- en alcoholvrij.
 14. Het schoolterrein is alleen voor jullie en je ouders/verzorgers toegankelijk.
 15. Je neemt nooit alcohol, drugs of gevaarlijke voorwerpen als bijv. messen mee naar school. Dat is strafbaar.