Zoek

Nieuw: PlusFlex

17 januari 2023

Vanaf nu kunnen leerlingen zich inschrijven voor PlusFlex. Dat is een flexuur waarin leerlingen iets nieuws of iets extra's kunnen leren. Het is bedoeld voor verbreding en verdieping. Dit uur wordt een hele periode gevolgd. Er zijn voor nu allerlei creatieve lessen te kiezen. Na de pilot komen er waarschijnlijk meer vakken en mogelijkheden bij! Houdt Magister en de email in de gaten!

Nieuws