Zoek

Zeer geslaagde informatieavond!

24 januari 2024

Dinsdag 23 januari was de informatieavond voor ouders van groep 8-leerlingen. Iedereen werd bij binnenkomst welkom geheten door leerlingen uit Film- & TheaterPlan. Voor een volle zaal was er een prachtig optreden door brugklassers Elvi en Lilly (beide uit 1v) en een korte inleiding door onze rector, Remco Vogel. Daarna namen de teamleiders van de brugklassen, Nick Vogels en Inge Huisman het publiek mee in de rest van het programma. Dat bestond uit een aantal rondes in lokalen. Eerst een informatieronde door een brugklasmentor over ons onderwijs en onze school, daarna twee keuzerondes waar de ouders informatie konden halen bij alle Talentprogramma's en konden er gesprekken gevoerd worden op het informatieplein in de kantine. Ook die laatste rondes werden heel goed bezocht. De sfeer en de reacties die we in de loop van avond ontvingen waren heel positief!

Wij kijken terug op een zeer geslaagde en heel goed bezochte informatieavond. Dat belooft wat voor ons Open Huis op 9 maart en de workshopmiddag van de Talentprogramma's op 15 maart! 

Nieuws