Segbroek College

Onderwijs op het Segbroek College

Het Segbroek is sportief en creatief

Het Segbroek College is een sportieve en creatieve school. Dat betekent dat je bij ons leert om je talenten te ontdekken, je grenzen te verleggen en tot optimale prestaties te komen. We coachen je daarbij en bieden je een veilige omgeving om te leren. Dat doen we voor al onze leerlingen, waar ze ook vandaan komen en wat hun talent ook is.

Daar zijn we echt goed in. Niet voor niets zijn wij de enige Topsporttalentschool in de regio en zijn we aangesloten bij de vereniging van CultuurProfielscholen. Wij weten hoe je leerlingen tot topprestaties kunt brengen. Dat vergt oog voor de leerling, een enorme betrokkenheid, goede coaching en veel flexibiliteit.

Het Segbroek is een openbare school

Het Segbroek College is een openbare school voor mavo, havo, atheneum en gymasium, waar je mag zijn wie je bent. Iedereen is welkom op het Segbroek. Iedereen heeft bijzondere capaciteiten. Iedereen leert anders. Wie je ook bent, op het Segbroek College word je echt gezien

Op het Segbroek ligt de lat hoog

Inspanning en resultaat kun je niet los zien van elkaar. De lat ligt hoog op onze school. Inzet, nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding worden erg gewaardeerd. Want op school werk je aan je eigen ontwikkeling. Je bereidt jezelf voor op je leven na je schooltijd. Dat vinden we belangrijk. Je verlaat de school dan ook met een diploma dat wat betekent. Een diploma dat goed aansluit op de vervolgopleidingen.

Op het Segbroek leer je meer

Op het Segbroek doe je niet alleen kennis op, maar leer je ook samenwerken, anderen aanspreken en omgaan met kritiek op je doen en laten. Je leert kritisch naar jezelf kijken en ervaart wat het betekent om verantwoordelijkheid te dragen. Je leert niet alleen met en van docenten, maar ook met en van je medeleerlingen. Segbroek is de maatschappij in het klein.


Onderwijs op onze mavo

In een veilige en kleinschalige omgeving biedt het Segbroek College mavo-onderwijs aan leerlingen met het advies vmbo-TL. Onze mavo is gehuisvest aan de Goudsbloemlaan. Leerlingen met een TL/havo-advies krijgen les in de havo/mavo-klassen.

Onze mavoleerlingen kunnen meedoen aan het Bèta Challenge Programma. We werken samen met het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven. Opdrachten passen bij wat leerlingen nu en later nodig hebben. Toepassing van bestaande en nieuwe technologie staat centraal. Bij het uitvoeren van opdrachten, aangeleverd door bedrijven, doen onze leerlingen in groepsverband onderzoek, verdiepen zich in het onderwerp en in het bedrijf en maken een ontwerp voor een nieuw product. Vaardigheden die leerlingen nodig hebben, worden ontwikkeld in het vak Ontwerpen, Onderzoeken en Ondernemen (onderbouw) en in het examen(keuze)vak Technologie en Toepassing.

Onderwijs in onze havo- en vwo-afdeling

Leerlingen met een havo- of havo/vwo-advies, krijgen les in onze havo/vwo-brugklassen aan de Klaverstraat. In speciale flex-uren is er voldoende aandacht voor maatwerk en individuele ondersteuning.

Leerlingen met een vwo-advies komen in onze atheneum/gymnasium-brugklassen. Vanaf het begin worden ze uitgedaagd op hoog niveau. Ze maken al kennis met de wetenschap in de vaklessen en projecten. Verder besteden we aandacht aan de wereld om ons heen in het vak Global Perspectives. Bij het vak Programmeren werken we aan probleemgestuurde ICT-opdrachten.

Vanaf het eerste jaar is er versterkt Engels: een uitstekende voorbereiding op het Cambridge Engels dat vanaf het tweede jaar aangeboden wordt.

Zie ook de schoolgids